Cena za komunikačný dizajn 2016 - publikácia Cvernovka

Cena za komunikačný dizajn 2016 - publikácia Cvernovka

Cena udelená v súťaži NCD 2016.

Publikácia Cvernovka
dizajn: Martin Mistrík
Porota ocenila profesionálne spracovanie zaujímavého príbehu bývalej cvernovej továrne v plynutí času.  Okrem histórie a architektúry sa venuje spoločnosti, mestu, súčasnosti a novej funkcii – osídleniu kreatívnou komunitou a z tohto pohľadu porotu zaujal  obsah knihy. Dizajn citlivo reaguje na rôznorodosť vyobrazeného materiálu a svojimi minimálnymi zásahmi sa snaží o plne rešpektujúcu podporu konkrétneho obsahu. Grafická úprava knihy je v súlade s editorským myslením, obidve roviny sa navzájom podporujú a vytvárajú celok.
Základný vizuálny štýl tvorí jednoduchá, žlto-čierna farebnosť, odkazujúca na industriálny charakter tematiky. Zvolený font Urban Grotesk svojím názvom a charakterom má evokovať mestskú tému.. Celý obsah je tak vyskladaný na pomyselnej časovej osi, ktorá čitateľa nebadane vedie naprieč knihou.
Hojne využíva prvky z jednotlivých časových období, pričom prelína ilustráciu s dobovou a súčasnou fotografiou. Rozkladacie strany sú použité tam, kde podporujú obsah. Väčšina textu a mnoho fotografického a grafického materiálu vzniklo práve kvôli knihe, pričom sa využil najmä potenciál kreatívnej komunity Cvernovky, o ktorom celá tretina knihy rozpráva.

článok v časopise DESIGNUM 2/2016