Národná cena za experimentálny komunikačný dizajn 2016

Národná cena za experimentálny komunikačný dizajn 2016

Balustráda na Farských schodoch, Žilina
dizajn: Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký
klient: OOCR Malá Fatra

Porota ocenila, ako kovová typografia, zakomponovaná do architektonicky čistej balustrády monumentálnym spôsobom komunikuje s verejným priestorom a architektúrou mesta. Napriek tomu, že dielo verejný priestor esteticky dotvára, nejde o samoúčelne estetizujúcu dekoráciu: manuálna variabilita umožňuje v rovnakom formáte dlhodobo odovzdávať rozličné informácie. Nová podoba balustrády, zásah do nej, je chápaný ako miesto vzájomného pôsobenia medzi mestom Žilina a jeho obyvateľmi. Autori ukázali ako možno pomocou  jednoduchých  čísiel sprostredkovať obrovský počet informácií o meste a najmä o ľuďoch, ktorí v ňom žili, žijú a budú žiť.
Porota kladne hodnotila  mieru interaktivity diela: monumentálne kovové panely s číselnými znakmi predstavujú pre okoloidúcich rébus, ktorého riešenie si prečítajú, až keď vystúpia po schodoch k samotnému dielu. Za zmienku stojí aj kombinácia použitého šablónového písma od slovenského autora a kovového materiálu, ktorý časom nedegraduje, ale zreje a odoláva vonkajším vplyvom. Dielo je neopozerané a vtipné.

článok v časopise DESIGNUM 2/2016