Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Edícia Rudolf Sloboda
dizajn: Boris Meluš
klient: VydavateľstvoSlovart

Porota tento projekt hodnotila  ako odvážny počin v kontexte súčasného knižného trhu na Slovensku a vyzdvihla príkladnú spolupráca vydavateľa a grafického dizajnéra v dlhodobom časovom horizonte. Dizajn edície predstavuje jasný a presvedčivý vizuálny názor. Odkazy a citácie výtvarného jazyka kníh 60-tych rokov sú v spojitosti s menom autora primerané a vhodné. Jedná sa  o dizajn navrhnutý pre valorizáciu autora, ktorý dnes môže byť právom považovaný za klasika slovenskej literatúry. Dizajnér plne pochopil túto dimenziu a svoj kreatívny prístup orientoval do úrovne vysoko štandardnej grafickej úpravy. Celkový dojem z edície pritom nie je prvoplánové retro, naopak, stáva sa nadčasovým. Takéto knihy vizuálne nezostarnú: stanú sa z nich ikony klasického dizajnu.
Na celej edícii porota ocenila jednoduchosť, skvelé prepojenie obsahu a formy, čisté typografické kompozície. Práca s jedným, dominantným písmenom je vďačná téma, je ale dôležité zvoliť vhodný typ, veľkosť a farbu  písma. Pracovať s typografickým riešením, ktoré využíva písmeno z mena autora vo výhľade niekoľkých rokov je náročné, nakoľko nikdy nie je isté, či sa zámer podarí dotiahnuť do konca, pretože len pri kompletnej realizácii všetkých kníh, se objaví “tajnička”, teda celkový nápad. Aj napriek tomu, že edícia ešte nie je ukončená, zdá sa , že sa to v tomto prípade podarilo dokonalo. Jedná sa  o čisto typografickú vec, ktorá zaujme nielen odborníkov, ale (čo je najdôležitejšie) posúva hranice mainstreemového vnímania širokej verejnosti. 
Porota ocenila  aj príkladné technologické a polygrafické spracovanie publikácií

článok v časopise DESIGNUM 2/2016