Udelené ceny a ocenenia Národnej ceny za komunikačný dizajn 2016

Nominácia poroty na Cenu ministra hospodárstva SR - SNG

Nominácia poroty na Cenu ministra hospodárstva SR - SNG

Nominácia odbornej poroty v súťaži NCD 2016 za prínos pre systematický rozvoj grafického dizajnu na Slovensku. Slovenská národná galéria Slovenská národná galéria patrí medzi centrálne kultúrne inštitúcie Slovenska. Jej úlohou je pôsobiť ako celonárodná umenovedná inštitúcia so zámerom zbierať, chrániť, prezentovať a interpretovať umelecké diela v domácom i v... Viac

Nominácia poroty na Cenu ministra hospodárstva SR - Artforum

Nominácia poroty na Cenu ministra hospodárstva SR - Artforum

Nominácia odbornej poroty v súťaži NCD 2016 za prínos pre systematický rozvoj grafického dizajnu na Slovensku. Vydavateľstvo Artforum vzniklo v roku 2007 v nadväznosti na existenciu kníhkupectva s rovnomenným názvom, ktoré od roku 1990 funguje ako kultový priestor pre vyznávačov kvalitnej literatúry, ale aj výtvarného umenia a hudby. Popri kníhkupectve a... Viac

Cena poroty

Cena poroty

Cena udelená v súťaži NCD 2016. Kolekcia prác dizajn: Veronika Obertová, Michaela Čopíková, Ové Pictures Porota ocenila kolekciu prác štúdia Ové pictures v oblasti multimediálneho komunikačného dizajnu. Porotu zaujala rozmanitosť, nekonvenčná invencia a široký rozsah kreativity diel, ktorých kvalita je vždy na vysokej úrovni. Vyjadrenie autoriek si prečítajte v... Viac

Cena novinárov

Cena novinárov

Cena udelená v súťaži NCD 2016 na základe hlasovania zástupcov mediálnych partnerov. LookBook  dizajn: Ján Šicko klient: Slovak Fashion Council, o. z., Bratislava LookBook je postdigitálna interaktívna kniha, ktorá v sebe spája tlačený a premietaný obraz. Jednotlivé listy knihy sú potlačené bielou a čiernou grafikou, ktorá tvorí fyzickú zložku vizuálnej... Viac

Cena verejnosti

Cena verejnosti

Cena udelená v rámci súťaže NCD 2016 na základe hlasovania návštevníkov výstavy. SKVOST, verbálna a vizuálna identita značky, Brooch Couture with Grace dizajn: Mikina Dimunová klient: Skvost, s. r. o., Bratislava  Značka SKVOST má vlastný jazyk, využíva archaizmy. Pracuje s troma jazykmi - slovenčinou, angličtinou a francúzštinou. Jej hlavným mottom je:... Viac