Bandaska OWL

Bandaska OWL

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Bjorn Kierulf

Bandaska OWL - obrázok

Uznanie v súťaži NCD 2009

Dizajn: Ján Turzo

Škola: VŠVU Bratislava,

Pedagóg: Bjorn Kierulf

Dizajn nádoby na distribúciu vody je spracovaný do formy pripomínajúcej elegantný vybrúsený drahokam, navyše s náznakom humoru, pričom nestráca funkčné parametre (skladovateľnosť, ľahká manipulácia).