Plán výstav 2016

Plán výstav 2016

Trvanie: 1. január 2016 - 31. december 2016
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Jozef Dóka ml. - Lautrec z Trnavy
Termín: 26. november 2015 – 7. február 2016
Koncepcia: Ľubomír Longauer

Výstava zakladateľa Trienále plagátu Trnava je sprievodnou akciou k aktuálnemu ročníku tohto podujatia. Akademický maliar Jozef Dóka mladší bol aktívnym výtvarníkom, ktorý patril k výraznej generácii grafických dizajnérov, ktorí začali tvoriť v 70. rokoch minulého storočia. Bol jedným z iniciátorov Trienále plagátu
v Trnave a prvým a neskôr čestným predsedom jeho Organizačného výboru. Bol takisto členom občianskeho združenia Poster, ktoré spoluorganizuje TPT.

Mladí a úspešní / Príbehy mladého českého dizajnu 
Termín: 11. február – 11. marec
Koncepcia: Design Cabinet CZ

Výstava Mladí a úspešní/Príbehy mladého českého dizajnu je retrospektívou laureátom Národnej ceny
za študentský dizajn. Expozícia nás zavedie na začiatok 90. rokov minulého storočia, kedy bolo založené prvé Design centrum Českej republiky, ktoré usporiadalo domácu súťaž dizajnu nazvanú Dobrý dizajn. V roku 2007 bolo Design centrum ČR zrušené z rozhodnutia Ministerstva priemyslu a obchodu ČR, a tým zanikla
aj samotná cena. O rok neskôr sa súťaž vrátila pod záštitou novovzniknutého nadačného programu Design Cabinet CZ, ktorý už šiesty rok udeľuje Národná cenu za študentský dizajn nádejným mladým dizajnérom.

Junior Design Fest 2016 
Termín: 15. marec – 17. apríl
Koncepcia: Milan Pagáč, ŠÚV

Bratislavská Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru odprezentuje medzinárodnú súťažnú prehliadku Junior Design Fest, ktorá predstaví široké spektrum študentských prác realizovaných pod pedagogickým vedením na stredných umeleckých školách v Čechách, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku. Primárnym cieľom je poukázať na rôznorodosť prístupov vo vzdelávacom procese a smerovaní jednotlivých škôl. Dôkazom toho, že mladý dizajn sa nevyhýba aktuálnym tematickým okruhom, predstavujú produkty spojene s ekológiou, pomôcky pre hendikepovaných alebo produkty pre konkrétne sociálne skupiny. V súvislosti
s dizajnom je však rovnako dôležitý dôraz na remeslo a spojenie tvorivej práce s výrobnou praxou. Aby však snaha Junior Design Festu mala zmysel a práca organizátorov našla skutočnú satisfakciu, treba platformu,
na ktorej je možné stretávať sa so začínajúcimi dizajnérmi, budovať permanentne. Pravidelne stretávanie umožní sledovať vývoj škôl a študentov, predvídať ich ďalšie smerovanie.

Národná cena za komunikačný dizajn 2016 
Termín: 11. máj – 10. júl
Koncepcia: Slovenské centrum dizajnu

Výstava predstaví po prvý krát samostatne  a vo väčšej šírke verejnosti výsledky 13. ročníka súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2016. Obsahom výstavy budú práce profesionálnych dizajnérov a študentov
z oblasti komunikačného dizajnu, vybrané medzinárodnou porotou do druhého kola. Výstava prinesie pohľad na vývoj tejto disciplíny z oblastí - logotyp / korporátna identita / komunikačná kampaň, tvorba a použitie písma, knižný dizajn a vydavateľská činnosť, ilustrácia v kontexte komunikačného dizajnu, multimediálny dizajn v kontexte komunikačného dizajnu, vizuálna komunikácia v priestore a experimentálne projekty
v kontexte komunikačného dizajnu.

Výstava Letnej akadémie módy 2016
Termín: 23. - 31. júl
Koncepcia: Dana Kleinert, Slovak Fashion Council

Výstava modelov, ktoré vytvorili deti od 8 - 16 rokov počas Letnej Akadémie módy 2016 organizovanej Slovak Fashion Council-om. Aktuálny druhý ročník akadémie sa konal v Satelite, galérii dizajnu SCD. 42 detí, z toho 8 nepočujúcich, pracovali pod vedením módnych návrhárov, lektorov, fotografov a asistentov
na tému "Som hrdá na svoju jedinečnosť!". Kurátorkou výstavy je Zuzana Šidlíková zo Slovenského múzea dizajnu.

Divadelný plagát
Termín: 4. – 28. August
Koncepcia: Krzysztof Motyka

Reinštalácia 15. bienále divadelného plagátu Rzeszów 2015, ktoré sa v roku 2015 konalo v Divadle Wandy Siemaszkowej, Rzeszow a v roku 2016 sa výstava reinštalovala v Dome poľskej kultúry vo Vilniuse a v Armaturka Gallery v Ústí nad Labem.

Od hlavy po päty
Termín: 15. september - 23. október
Koncepcia: Mária Štraneková, UTB Zlín

Výstava najlepších prác, ktoré vytvorili študenti počas celého fungovania ateliérov Design obuvi (15 rokov)
a Design oděvu (10 rokov) na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně.

Staré Nové
Termín: 27. október – 4. december
Koncepcia: Lucia Benická

Výstava konajúca sa pri príležitosti 20. výročia fungovania Občianskeho združenia Dom fotografie, ktoré darovalo svoj archív Slovenskému múzeu dizajnu. Dom fotografie je prvá špecializovaná inštitúcia svojho druhu na Slovensku, ktorá sa venuje systematickej a mnohostrannej činnosti v oblasti fotografie.

Meeting Point
Termín: 15. december – 22. január 2017
Koncepcia: Patrik Illo

Ambíciou výstavného projektu je predstaviť širokej odbornej i laickej verejnosti prierez výsledkov z dvanástich doterajších ročníkov Medzinárodného sklárskeho sympózia, ktoré sa každé dva roky koná v sklárni Rona a. s. v Lednických Rovniach. Vznik sympózia iniciovala pani Jarmila Račeková, ktorá bola jeho prvou kurátorkou. Počas viac ako 20-ročnej histórie (prvé sympózium sa konalo v roku 1992), sa sympózia zúčastnilo veľa medzinárodne uznávaných umelcov a dizajnérov z celého sveta. V lete 2016 by sa mal uskutočniť 13. ročnik Medzinárodného sklárskeho sympózia Rona 2016.