Plán Výstav 2017

Plán Výstav 2017

Trvanie: 1. január 2017 - 31. december 2017
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Meeting Point
Termín: 15. december – 22. január
Koncepcia: Patrik Illo

Ambíciou výstavného projektu je predstaviť širokej odbornej i laickej verejnosti prierez výsledkov
z dvanástich doterajších ročníkov Medzinárodného sklárskeho sympózia, ktoré sa každé dva roky koná
v sklárni Rona a. s. v Lednických Rovniach.

Dialógy SK a Hľadanie krásy
Termín:  2. február – 5. marec
Koncepcia:  SCD

Slovenské centrum dizajnu pripravilo v rámci kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) dva veľké projekty: Dialógy.sk – Malé a väčšie témy slovenského dizajnu a Hľadanie krásy, ktoré budú spolu prezentované v rámci jednej výstavy.

Bratislava bez ľudí?!
Termín:  10. marec – 26. marec
Koncepcia:  Architekti Šebo Lichý

Projekt je spoluprácou profesionálneho architektonického štúdia Architekti Šebo Lichý a študentmi Fakulty Architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorí jeden semester pracovali na zadaní revitalizácie Mickiewiczovej ulice v Bratislave

Výstava poľských grafických symbolov
Termín: 30. marec – 23. apríl
Koncepcia: Patryk Hardziej, Rene Wawrzkiewicz

Výstava predstaví poľské grafické symboly z dvoch časových etáp. Prvá časť výstavy je rekonštrukciou legendárnej Prvej poľskej výstavy grafických symbolov v roku 1969, na ktorej boli vystavené návrhy 335 symbolov z rokov 1945 – 1969. Druhá časť výstavy odkazuje na prvú vystavením rovnakého počtu symbolov z obdobia 2000 – 2015.

Richard Seneši – Cena Fóra dizajnu 2015
Termín: 4. – 28. máj
Koncepcia: SCD a Richard Seneši

Monografická prezentácia výhercu Ceny Fóra dizajnu 2015 Richarda Senešiho, ktorý v súťaži uspel so svojou kolekciou material basic. Material basic sú multifunkčné interiérové predmety vznikajúce z pňov, zostávajúcich v krajine po vyrúbaných stromoch, z nevyužitých častí stromov zničených kalamitou alebo stromov, ktoré musia ustúpiť budúcej stavbe.

(Re)think Fashion
Termín: 9. jún - 12. júl
Koncepcia: Vysoká škola výtvarných umení

Výstavný projekt prezentujúci realizované polohy súčasného výskumu v oblasti odevného a textilného dizajnu na Katedre textilnej tvorbe VŠVU. Výstava je prezentáciou doktorandských kolekcií a výstupov teoretického výskumu. Výskum je orientovaný na širšie súvislosti módy v rámci priemyselnej výroby, marketingu a spoločnosti ako takej.

Letná akadémia módy
Termín: 17. - 21. júl
Koncepcia: Slovak Fashion Council

Týždenná letná akadémia módy pre deti je vzdelávaco-rozvojovou aktivitou pre deti, ktorú organizuje Slovak Fashion Council už tretí rok. Cieľom denného tábora je ukázať deťom aké to je byť módnym návrhárom a predstaviť im svet módy aj zvnútra so všetkými rôznorodými aktivitami a profesiami.

Výstava Letnej akadémie módy 2017
Termín: 22. – 30. júl
Koncepcia: Slovak Fashion Council

Výstava predstaví práce, vytvorené deťmi v spolupráci s módnymi návrhármi, lektormi, asistentmi a ďalšími odborníkmi počas týždňa Letnej akadémie módy, ktorá sa bude konať v Satelite.

Denný tábor Renesančné deti III.
Termín: 14. - 18. august
Koncepcia: Ateliér Kendu

Denný tábor Renesančné deti III. - Ohýbame mesto je tretím ročníkom exkurzie do tvorby človeka. V deťoch sa snaží vzbudiť záujem o priestor, v ktorom žijú, trávia voľné chvíle či ho pravidelne využívajú.

Rudolf Altrichter: My máme pravdu
Termín:  7. september – 15. október
Koncepcia:  Slovenské múzeum dizajnu, Katarína Gatialová

Monografická výstava predstavujúca prácu grafického dizajnéra Rudolfa Altrichtera zo zbierok Slovenského múzea dizajnu.

Kontinuita. 20 rokov Školy dizajnu
Termín: 19. október – 3. december
Koncepcia: SSUŠD

Výstavný projekt pozostávajúci zo školských prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu
v Bratislave. Cieľom je vystaviť výber maturitných a absolventských prác viacerých autorov, ktorí reflektujú aktuálne témy.

#textil
Termín:  8. december – január 2018
Koncepcia:   Blanka Cepková, Beáta Gerbócová

Výstava s názvom #textil je výberom z tvorby študentov, doktorandov a pedagógov Ateliéru textilnej tvorby v priestore na VŠVU.  Vystavené diela vznikli pod vedením Doc. M.A. Blanky Cepkovej, ktorá vedie ateliér od roku 2009.