Plán výstav 2020

Plán výstav 2020

Trvanie: 1. január 2020 - 31. december 2020
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Názov: Colorlove. 10 rokov značky LS.
Termín: 20. november 2019 – 15. január 2020
Koncepcia: Lenka Sršňová, LS.

Výstava odevnej dizajnérky Lenky Sršňovej, ktorá sa móde profesionálne venuje od roku 2009. Témou výstavy je jej doterajšia tvorba, ktorá bude predstavená ako zaujímavá interdisciplinárna inštalácia. Uvidíme nielen modely, fotografie, ale aj grafický dizajn, videá, interaktívne módne inštalácie či módne objekty a doterajšie Lenkine spolupráce s ďalšími dizajnérmi a umelcami, ktorí do jej projektov príležitostne vstupovali.

Názov: Nulový Dopad. Udržateľná móda vo vzdelávaní
Termín: 22. január – 26. február
Koncepcia: Mgr. art. Barbora Peuch ArtD., a Dipl. Des. Zuzana Šebeková, ArtD., VŠVU

Vzdelávací a dizajnérsky projekt Nulový Dopad vznikol na základe iniciatívy WEARME FASHION v spolupráci s Ateliérom odevného dizajnu, VŠVU a ateliérom Oděvní a textilní dizajn, ÚJEP. Cieľom projektu je rozšíriť teoretické a praktické poznatky v súlade s trvalo udržateľnými princípmi výroby v textilnom priemysle. Spolupráca pedagógov a študentov odevného dizajnu zo Slovenska a Čiech s Talianskymi výrobcami textilu vytvára dôležitú platformu pre zdieľanie a podporu udržateľných prístupov v tvorbe odevného dizajnu.

Názov: Food Print
Termín: 4. marec – 22. apríl
Koncepcia: Elena Farkašová, TUZVO

Medzinárodný projekt Foodprint reaguje na čoraz aktuálnejšiu tému udržateľnosti. Téma jedla otvára mnohé otázky a dizajn hľadá odpovede. Zapojení sú študenti univerzít:
Technická univerzita vo Zvolene / Slovensko, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne / Česká republika, Taipei Tech /Taiwan, Universidade do Algarve / Portugalsko.
Projekt vznikol v spolupráci Ateliérov digitálneho a produktového dizajnu UTB Zlín a Katedry dizajnu nábytku a interiéru TUZVO. Spolupráca oboch univerzít ma dlhodobý charakter. Táto putovná výstava bola v roku 2018 súčasťou Algarve Design Meeting v portugalskom Fare a Design week v Zlíne.


Názov: Svatik x Sekac
Termín: 29. apríl – 17. jún
Koncepcia: Zuzana Svatik, Štefan Sekáč

Projekt SVATIK x SEKAC je výstavou dvoch súčasných mladých autorov pracujúcich v médiu keramiky. Výstava je koncipovaná do dvoch celkov, ktoré spolu navzájom súvisia a vytyčujú si za cieľ predstaviť dve zásadné línie súčasnej keramickej tvorby a oboznámiť široké publikum s novými kritickými tendenciami slovenskej keramickej tvorby a dizajnu. Výstava bude zapojená do programu Bratislava Design Week 2020.

Názov: Letná akadémia módy
Termín: 20. júl – 31. júl
Koncepcia: Slovak Fashion Council

Týždenná letná akadémia módy pre deti je vzdelávaco-rozvojovou aktivitou pre deti, ktorú organizuje Slovak Fashion Council už šiesty rok, z toho piaty krát v Satelite. Cieľom denného tábora je ukázať deťom aké to je byť módnym návrhárom a predstaviť im svet módy aj zvnútra so všetkými rôznorodými aktivitami a profesiami. Na akadémiu priamo nadväzuje výstava prác, vytvorených deťmi v spolupráci s módnymi návrhármi, lektormi, asistentmi a ďalšími odborníkmi počas týždňa Letnej akadémie módy. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená od 24. júla do 31. júla 2020.

Názov: Karol Rosmány
Termín: 9. september – 28. október
Koncepcia: Slovenské múzeum dizajnu

Karol Rosmány (*1937) je slovenský grafický dizajnér a vyštudovaný architekt. Monografická výstava bude časovým prierezom jeho celoživotnej profesionálnej tvorby od 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Výstava bude venovaná predovšetkým Rosmányho dominantnej tvorbe knižnej grafiky, práce s písmom a tvorbe log a značiek. Dopĺňať ju bude aj menej početná plagátová tvorba a vizuálny štýl Verejnosti proti násiliu, ktorý tvoril v spolupráci s kolegom Jánom Meisnerom. Vystavené exponáty sú zo zbierkového fondu Slovenského múzea dizajnu, ktorému Karol Rosmány daroval v roku 2014 veľkú časť zo svojho diela.

Názov: 8-bitov
Termín: 4. november – 13. január 2021
Koncepcia: Maroš Brojo, Slovenské múzeum dizajnu

Výstava s názvom 8-bitov sa zameriava na prezentáciu multimédií a interaktívnych diel vytvorených na Slovensku v období 8-bitových počítačov ako dominantnej PC platformy (198? - 1996). V tomto období sa široká verejnosť po prvý raz začala dostávať k osobným počítačom a v rámci záujmových krúžkov, škôl alebo voľného času sa mnoho laických používateľov začalo venovať programovaniu softvéru, počítačových hier alebo programov zameraných na testovanie hraníc tejto jednoduchej techniky (tzv. demá). Obdobie 8-bitov je dôležitou súčasťou slovenskej digitálnej kultúry 80. a 90. rokov minulého storočia. Predstavuje totiž počiatky mainstreamovej ale aj okrajov multimediálnej a umeleckej digitálnej tvorby.