Predĺženie výzvy na podávanie výstavných projektov na rok 2017

Predĺženie výzvy na podávanie výstavných projektov na rok 2017

Trvanie: 27. júl 2016 - 20. september 2016
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Termín uzávierky k predkladaniu výstavných projektov do SATELITU, galérie dizajnu SCD, na rok 2017 je predĺžený do 20. septembera 2016.

Výzva:

Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdiá a školy k predkladaniu výstavných projektov do SATELITU, galérie dizajnu SCD, na rok 2017.
SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu produktového a komunikačného dizajnu všetkých druhov a súvisiacich disciplín. Pri výbere projektov budú uprednostnené tie, ktoré prezentujú tvorbu viacerých autorov pred monografickými výstavami, projekty, ktoré reflektujú aktuálne témy a kriticky pracujú so scénou súčasného dizajnu, projekty s viaczdrojovým financovaním. Výstavy, ktoré vyberie odborná komisia, budú zaradené do výstavného plánu SATELITU na rok 2017.

Slovenské centrum dizajnu poskytne:
• výstavný priestor SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave
• základné technické vybavenie
• PR projektu prostredníctvom databázy kontaktov, webovej stránky www.scd.sk
• oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
• zabezpečenie výstavného priestoru počas trvania a inštalácie výstavy

Výstava v Satelite

Podmienky:
• výzva sa vzťahuje predovšetkým na tvorbu profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn), zo Slovenska i zo zahraničia
•  k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok

Súčasťou žiadosti musí byť:
• popis projektu
• životopis alebo portfólio žiadateľa
• požiadavky na technické zabezpečenie
• portfólio alebo obrazovú dokumentáciu predkladaného projektu

Žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: satelit@scd.sk
Prílohy väčšie ako 10 MB uložte a pošlite nám linku na stiahnutie.
V prípade, že vám nepríde potvrdzovací mejl o obdržaní vašej žiadosti, kontaktujte SCD.

Termín uzávierky zasielania žiadostí: 20. september 2016. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do 2 týždňov od zasadnutia komisie.

Viac informácií o Satelite, pôdorys, fotografie zašleme na vyžiadanie.

Kontaktná osoba:
Helena Veličová, projektová manažérka
velicova@scd.sk
+421 918 110 247