Výstavný plán

Plán Výstav 2017

Plán Výstav 2017

Meeting Point Termín: 15. december – 22. január Koncepcia: Patrik Illo Ambíciou výstavného projektu je predstaviť širokej odbornej i laickej verejnosti prierez výsledkov z dvanástich doterajších ročníkov Medzinárodného sklárskeho sympózia, ktoré sa každé dva... Viac

Predĺženie výzvy na podávanie výstavných projektov na rok 2017

Predĺženie výzvy na podávanie výstavných projektov na rok 2017

Termín uzávierky k predkladaniu výstavných projektov do SATELITU, galérie dizajnu SCD, na rok 2017 je predĺžený do 20. septembera 2016. Výzva: Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdiá a školy k predkladaniu výstavných projektov do SATELITU, galérie dizajnu SCD, na rok 2017. SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu... Viac

Plán výstav 2016

Plán výstav 2016

Jozef Dóka ml. - Lautrec z Trnavy Termín: 26. november 2015 – 7. február 2016 Koncepcia: Ľubomír Longauer Výstava zakladateľa Trienále plagátu Trnava je sprievodnou akciou k aktuálnemu ročníku tohto podujatia. Akademický maliar Jozef Dóka mladší bol aktívnym... Viac

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2016

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2016

Termín uzávierky: 19. 10. 2015 Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdia a školy k predkladaniu výstavných projektov do Satelitu, galérie dizajnu SCD na rok 2016. SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projetky prezentujúce... Viac

Plánované výstavy v druhom polroku 2015

Plánované výstavy v druhom polroku 2015

Dizajn a architektúra – kontexty, kontakty a presahy Kritické myslenie v teórii a praxi. Slovensko 2005 - 2015 Termín: 16. júl – 13. september Koncepcia:  Irena Dorotjaková, Katarína Lauková Zajíčková, Zuzana Šebeková, Katarína Trnovská Výstava sleduje prácu dizajnéra / architekta od skice po realizáciu s cieľom objasniť procesy a myšlienkové postupy ukrývajúce... Viac

Plánované výstavy v prvom polroku 2015

Plánované výstavy v prvom polroku 2015

Dizajnér – kritik, editor, komentátor Výstava k 15. výročiu Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU Termín: 18. december – 25. január Koncepcia: Katarína Lukić Balážiková, Katarína Gatialová, Open Design Studio, o.z. Výstava prostredníctvom konkrétnych projektov prezentuje na Slovensku málo známu, ale veľmi aktuálnu metódu kritickej praxe v grafickom dizajne.... Viac