Vystavujúci na Dialógy SK - Lucia Karpitová

Vystavujúci na Dialógy SK - Lucia Karpitová

Vystavujúci na Dialógy SK - Lucia Karpitová
Trojkomorový šarkan Rotoair, 2010

Tému šarkany som si vybrala ako diplomovú prácu a to hlavne z toho dôvodu, že poskytovala veľký priestor pre kreativitu, no zároveň bola výzvou na konštrukčné a technologické riešenia. Chcela som vytvoriť dizajn dobrý pre sériovú výrobu, ale aj pre zábavu a zážitok. Šarkany Rotoair sú trojkomorové a vo vzduchu pri lete rotujú. Ich letové schopnosti  sú závislé od vetra – čím je vietor silnejší, tým šarkany rotujú rýchlejšie. Podľa smeru vetra sa pohybujú do strán a na oblohe tak vytvárajú vizuálne príťažlivú hru. 

Lucia Karpitová(1982) študovala tvarovanie a dizajn dreva na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave a priemyselný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Za kolekciu šarkanov Rotoair získala Národnú cenu za dizajn 2011 v kategórii študentov. V súčasnosti sa venuje interiérom.