Vystavujúci na Dialógy SK - Mária Račeková


Vystavujúci na Dialógy SK - Mária Račeková

Mária Račeková
Nádoby z kolekcie Fornany, sklo, brúsenie, maľovanie, gravírovanie, 2014 – 2015
Poháre, sklo, 2015

Baví ma posúvať autentické klasické techniky skla na vyššiu úroveň. Použila som už „odžitý“  dekor a vdýchla mu novú existenciu. Vybrala som svoje staršie aj novšie dekory navrhnuté pre Ronu, skláreň, pre ktorú už dlho pracujem. Inšpirovalo ma sklo samotné, jeho tvárnosťou a hlavne možnosti dekoračných techník diaryt, maľovanie, lepenie... Prekrývaním viacerých dekorov vzniká celkom nový vizuálny účinok. Nechávam priestor komunikácii medzi objektom a divákom. Pozorovateľ si vytvorí príbeh k objektu sám.
Mária Račeková (1980)  absolvovala ateliér skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako dizajnérka pre a. s. RONA, Lednické Rovne,v súčasnosti žije v Nemecku. Zaujímajú ju sklárske techniky, ktoré sú súčasťou histórie vyše storočnej fabriky Rona. Znovuobjavuje ich krásu a možnosti v spojení so súčasným dizajnom.