Vystavujúci na Dialógy SK - Martin Bu

Vystavujúci na Dialógy SK - Martin Bu

Martin Bu
Dom, Kostol, N. Y. pod vodou, Fabrika,keramika, objekty, 2013 - 2016

Nedelím tvorbu na umenie a dizajn. Myslím si, že v súčasnosti je to čoraz problematickejšie. Disciplíny sa prelínajú, dokonca splývajú. Inštalácie, objekty, sochy, artistické predstavenia sú dnes súčasťou viacerých dizajnérskych festivalov. Dizajn v mojom chápaní je prostriedok na vyjadrenie názoru, myšlienky , postoja sociálnemu a spoločenskému dianiu. Recyklujem motívy, inšpirované priemyselnou výrobou a ich významy posúvam do nových podôb.  Spojenie domu a stíhačky je paradoxné, pripomína sakrálnu architektúru a môže pôsobiť znepokojivo. Ďalší objekt na tému domova má zaujímavú  interpretáciu a asociácie, ktoré vyvoláva. Pre niekoho je to dom na bombách, pre iného dom na bójach.
Martin Bu (1976) študoval keramiku a dizajn na Vysokej škole výtvarných umení a dizajnu v Bratislave, kde získal doktorát v ateliéri Art dizajnu. Absolvoval zahraničné stáže (Izrael, Írsko, Španielsko), často vystavuje doma aj v zahraničí, bol finalistom medzinárodnej súťaže 57 PremioFaenza v Taliansku (2008). Venuje sa tvorbe najmä figuratívnych porcelánových objektov, využíva motívy tradičného dekoratívneho porcelánu, ktoré transformuje, posúva do nových významov, ironizuje a dáva im nový obsah.