Vystavujúci na Dialógy SK - Patrik Illo

Vystavujúci na Dialógy SK - Patrik Illo

Vystavujúci na Dialógy SK - Patrik Illo
Kolekcie nápojového skla:
Cassiopeia, Orion, ručná výroba – technika ťahanej nohy, 2010 – 2015.
Spirit, strojová výroba – technika ťahanej nohy, 2016.
Karafy Mixer, ručná výroba. Výrobca Rona, Lednické Rovne
Kolekcia Capone, objekty, autorský dizajn, sklo.

Na Slovensku sa zachovala rôznorodosť sklárskych techník a majstrovstvo ich stvárnenia. Navrhujem nápojové sklo pre strojovú, ale aj ručnú výrobu, kde je viac priestoru pre tvarový a technologický experiment. Mnoho mojich realizácií je na rozhraní klasického a experimentálneho dizajnu. Dizajnér by mal ponúknuť niečo osobité, ale mal by chápať aj priestor, v ktorom sa realizuje (historický, technologický, obchodný) a kam je jeho produkt určený. Kreativita a funkčnosť musia byť v súlade. Ako dizajnér funkčnosť plne akceptujem, ako umelec ju negujem – v záujme rozbitia zabehnutého schematického vnímania vecí.

Patrik Illo (1973) je dizajnér a vizuálny umelec. Absolvoval sklárske učilište v Lednických Rovniach a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor sklárske výtvarníctvo (1992 – 1998). V rokoch 1998 – 2000 pôsobil ako interný dizajnér v spoločnosti Rona, a. s., Lednické Rovne, dnes je externý hlavný dizajnér spoločnosti. Jeho dizajn, najmä nápojového skla, má výrazný podiel na vysokej úrovni produkcie a. s. Rona. Pracuje aj pre zahraničné firmy, ako sú české Moser, Květná, BohemiaCrystalexTrading a poľská KHS Krosno. Vo voľnej tvorbe ho zaujíma paradox, negácia funkcie všedných predmetov a schematického videnia vecí. Od roku 2010 je vedúci ateliéru SKLO na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
www.rona.sk/patrik-illo