Vystavujúci na Dialógy SK - Richard Seneši

Vystavujúci na Dialógy SK - Richard Seneši

Richard Seneši
Materialbasic, objekty, drevo, 2014 - 2015

Materialbasic sú multifunkčné predmety do interiéru, ktoré zachovávajú prirodzenú podobu dreva. Snažím sa o ekologický prístup k prírodným zdrojom a obnovenie vzťahu človeka k autentickému materiálu, dôležitá je aj efektivita produkcie. Používam zostatkové drevo alebo nevyužité časti stromov zničených kalamitami, či stromy padajúce za obeť výstavbe. Každý kus je originál a má svoj „rodný list“. Sú ním zvýraznené gps súradnice miesta, kde strom rástol. Nový vlastník môže navštíviť miesto, odkiaľ strom pochádza. Vnímam ich ako predmety s minulosťou, "živý" materiál s vlastným osudom.

Richard Seneši (1981) študoval sochárstvo a dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a absolvoval ateliér sochárstva Jaroslava Rónu na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Venuje sa výstavníckemu dizajnu, zúčastňuje sa sochárskych sympózií doma a vo svete. V súčasnosti rozvíja program materialbasic – tvorbu a produkciu špecifických interiérových objektov.
www.materialbasic3000.wix.com/materialbasic
http://www.materialbasic.com/