Vystavujúci na Dialógy SK - Silvia Lovásová

Vystavujúci na Dialógy SK - Silvia Lovásová

Silvia Lovásová
Medvedíky BaBear, silikón, 2013

BaBear je suvenír z Bratislavy. Objekt, ktorý v sebe spája dva časté a tradičné suveníry miest –  miniatúru architektonickej ikony a plyšového medveďa. Špecifická textúra evokujúca srsť je prirodzený dekór vznikajúci pri výrobe formy pomocou 3d tlače. Medvede sú následne formované do výsledného materiálu - silikónu. Celá séria 10 kusov predstavuje škálu rôznych ľudských pokožiek – od albínov po černochov –  ako reakcia na cieľovú skupinu návštevníkov Bratislavy, ktorej sú suveníry určené.

Silvia Lovasová (1988) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Ateliér Art Dizajn  (2007 - 2013), v súčasnosti je doktorandka na katedre dizajnu. Venuje sa téme aplikácii nových technológií do dizajnu, zaoberá sa najmä experimentom s digitálnymi technológiami. Pracuje v štúdiu Trivjednom s ďalšími dvomi dizajnérkami Sylviou Jokelovou a Ľubicou Segečovou.
http://www.silvalovasova.com/