Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

Trvanie: 17. apríl 2014 - 18. máj 2014
Vernisáž: 16. apríl 2014 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia predstavuje výber prác rovnomenného ateliéru Fakulty umení TU v Košiciach, ktorý v súčasnosti vedú Andrej Haščák  a Pavol Rozložník. Prezentuje kultúrne projekty i jednotný vizuálny štýl rôznych spoločností (konkrétnych i fiktívnych) v širokom zábere, od značiek po propagáciu vo forme plagátov či iných nosičov. Cieľom zadaní bolo zamerať sa nielen na grafický či typografický detail, ale v prvom rade na celok a štruktúru vzťahov jednotlivých prvkov tak, aby vytvárali jednotný vizuálny štýl. Spolu so študentmi vystavujú svoje práce z obdobia posledných piatich rokov aj súčasní a bývalí pedagógovia ateliéru Vizuálna komunikácia.

Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia sa zaoberá kreovaním vizuálnych kódov pre súčasnosť, ktorá je charakteristická dynamickým vývojom spôsobov vizuálnej komunikácie. Mimoriadne rýchlo sa mení po technickej i technologickej stránke, ale aj čo sa týka vyjadrovacích prostriedkov, znakov a symbolov. Nezmenili sa však kompozičné zásady, vedomosti o typografii a farbe či potreba dodržiavať hierarchiu informácií.V rámci výstavy sa konal Worskhop Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia pre žiakov základnej školy.

Kurátor: Zdeno Kolesár
Koncepcia výstavy a spolupráca: Andrej Haščák, Peter Javorík
Organizátori: Satelit, Slovenské centrum dizajnu, Katedra dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
Kontakt: Helena Veličová: +421 918 110247, satelit@scd.sk