Babsi Daum: Die Welt ist rund / Svet je guľatý

Babsi Daum: Die Welt ist rund / Svet je guľatý

Trvanie: 29. október 2014 - 22. november 2014
Miesto: Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava, Slovensko

Kruh a guľa ako tvary, ktoré stretávame vždy znova v každodennom živote. Práce rakúskej výtvarníčky Babsi Daum sa zaoberajú práve týmito tvarmi.
Babsi Daum: "Či v mojom živote prebieha všetko plynule? Určite nie. O to viac ma poteší, keď sa mi vo výtvarnej činnosti niečo podarí: po mnohých zmarených pokusoch, hľadaniach, úvahách sa akoby zrazu kruh sám od seba uzavrie, až potom premýšľam o vystavovaní.
Aj po formálnej stránke vznikli v posledných rokoch práce okrúhlych tvarov:  kruh a guľa ako tvary, ktoré stretávame vždy znova v každodennom živote."
Výstavu podporilo Rakúske kultúrne fórum v Bratislave.

https://sk-sk.facebook.com/GaleriaX
http://www.rakuskekulturneforum.sk/program/