Blízko a ďaleko

Blízko a ďaleko

Trvanie: 1. jún 2017 - 25. jún 2017
Miesto: Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava, Slovensko

Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT organizuje prehliadky malých textiných foriem – textilnej miniatúry – pravidelne už od roku 1998. Po 10. ročníku výstavy združenie TXT pristúpilo k vytvoreniu štatútu medzinárodnej výberovej výstavy a výstava sa transformovala na súťažnú prehliadku s medzinárodnou porotou a s udeľovaním cien v profesionálnej a v študentskej kategórii. Ocenení autori dostávajú možnosť predstaviť sa v nasledujúcom ročníku svojou autorskou výstavou.

Tohtoročné podujatie je prehliadkou aktuálnej tvorby takmer 80 umelcov a študentov z 28 krajín celého sveta. Sprevádzajú ho dve ďalšie výstavy - výstava  ocenených tvorcov z predchádzajúceho ročníka -  Fínky Ulla Pohjola, Rakúšanky Mira Alida Haberfellner a Martina Kratochvíla zo Slovenska. Druhá sprievodná výstava Hands On prináša pohľad na umeleckú a pedagogickú činnosť slovenského umelca Jozefa Bajusa na americkej škole Buffalo State College.

Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT vyhlásilo tému Blízko a ďaleko minulý rok s očakávaním rozmanitých umeleckých interpretácií.  Blízko a ďaleko sa dá chápať nielen z pohľadu geografickej vzdialenosti, ale aj z pohľadu subjektívneho vnímania blízkosti či odstupu. Mnohí z prihlásených vo svojich prácach reflektovali práve toto posolstvo. Ďalšou silnou výpoveďou je aj postoj k utečeneckej kríze alebo vyjadrenie pocitu osamelosti. Letmý pohľad na práce prezrádza určitú nostalgiu, ktorú zrejme téma vyvolala.

Do súťaže sa prihlásilo 135 autorov z 30 krajín. Päťčlenná odborná porota vybrala na výstavu 56 umelcov v profesionálnej kategórii a 22 študentov.  Podmienkou akceptovania práce v kategórii textilná miniatúra je dodržanie rozmeru 20 cm, či už ide o dvoj- alebo trojrozmetný artefakt. Tvorcovia predkladajú práce v širokom spektre techník a materiálov, experimentujú s kombináciami klasických postupov, ako sú šitie, ručná aj strojová výšivka, paličkovanie, plstenie, tlač, koláž, ale aj v kombináciách rozličných materiálov. Okrem textilu využívajú aj  plast, kov, drevo, papier, rôzne prírodniny či farby.

Výstava má už tradične bohaté medzinárodné obsadenie: pribudli autori z Arménska, Rumunska, ale zastúpený je i Nový Zéland, Taiwan, Japonsko a Austrália, tvorba z krajín s vysokou úrovňou textilnej tvorby – Fínsko, Nórsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko,  Taliansko. Okrem zahraničných tvorcov vystavujú aj viacerí slovenskí autori.

Blízko a ďaleko
19. ročník medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry
Miesto: Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava
Termín: 1. 6. – 25. 6. 2017