Budúcnosť textilu - Future of Textile

Budúcnosť textilu - Future of Textile

Trvanie: 12. október 2017 - 5. november 2017
Miesto: Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovensko
Kurátor: Júlia Sabová, vedúca katedry

Po vyše dvadsaťročnej existencii Katedry textilnej tvorby na VŠVU v Bratislave pripravili v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne prezentáciu jej všetkých troch ateliérov – textilného dizajnu, odevného dizajnu a textilnej tvorby v priestore. Katedra je predstavená ako vyvíjajúci sa celok so špecifikami jednotlivých ateliérov, ktoré reagujú na nové, aktuálne trendy a technológie. Ako jedna z mála vysokých umeleckých škôl v stredoeurópskom regióne pracuje s najnovšími digitálnymi technológiami, napríklad s digitálnou tlačou, pletážou, modeláciou strihov, taftingom a s ich využitím v textilnej tvorbe. Na výstave je možné vidieť profil ateliérov a prierez tvorby študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia.

Viac info tu.