Cena Emila Belluša 2013

Cena Emila Belluša 2013

Trvanie: 18. december 2013 - 17. január 2014
Miesto: Galéria architektúry SAS, Panská 15, Bratislava, Slovensko

Cenu Emila Belluša 2013 udelenú Igorovi Petrovi „in memoriam“ prebral Josef Struhář. Cena Emila Belluša sa udeľuje za celoživotné dielo v oblasti architektúry, pomenovaná je podľa  akademika, profesora Emila Belluša, významného slovenského architekta a zakladateľa Fakulty architektúry STU v Bratislave.
www.sasarch.sk