Číročistý romantik Jaroslav Vodrážka (1894 – 1984)

Číročistý romantik Jaroslav Vodrážka (1894 – 1984)

Trvanie: 11. december 2014 - 31. marec 2015
Miesto: Slovenské národné múzeum, Malá hora 2, Martin, Slovensko

Výstava Číročistý romantik Jaroslav Vodrážka (1894 – 1984) je venovaná 120. výročiu narodenia tejto zakladateľskej osobnosti našej ilustračnej tvorby pre deti a mládež, ale aj úspešného a uznávaného autora úžitkovej a drobnej grafiky, osobitne knižných značiek – exlibrisov. Na Slovensko prišiel v roku 1923 ako stredoškolský profesor kreslenia. Miestom jeho pôsobenia sa stal Martin, kde ho tajomník Matice slovenskej Štefan Krčméry prizval k spolupráci na tvorbe ilustrácií detskej literatúry. Vodrážkove knižné a časopisecké obálky, ako aj návrhy na diplomy sa vyznačovali prehľadnou kompozíciou založenou na spojení textu a obrazu.
Výstava približuje Jaroslava Vodrážku ako obľúbeného pedagóga a vtipného kolegu, vždy pripraveného kresbou či veršom zaznamenať „deje zboru profesorského“. Poskytuje priestor jeho úžitkovej grafike, voľnej tvorbe, ale aj vlastnej literárnej činnosti z fondov Slovenského národného múzea v Martine, Literárneho múzea a Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice, Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Turčianskej galérie a súkromných zbierok.
Viac http://www.snm-em.sk/