Dizajn v pohybe

Dizajn v pohybe

Trvanie: 4. máj 2017 - 3. september 2017
Miesto: Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy Bratislava, Šancová 1/A, Bratislava, Slovensko
Kurátor: Peter Paliatka a Miroslav Zvonek

Projekt Dizajn v pohybe sa začal už v roku 2016, kedy sa uskutočnila prvá výstava v Bratislave na Fakulte architektúry STU, a to za účasti šiestich popredných dizajnérskych vysokých škôl z Čiech a Slovenska. FA STU vďaka združeniu finančných prostriedkov zúčastnených škôl vydala aj obsiahly katalóg, ilustrujúci profily všetkých dizajnérskych ateliérov: Ústavu dizajnu FA STU Bratislava, Ústavu konštruovania FSI VUT Brno, Ateliéru produktového a priemyselného designu FDU LS ZČU Plzeň, Katedry dizajnu Fakulty umení TUKE Košice, Ateliéru priemyselného dizajnu FMK UTB Zlín a Katedry designu UMPRUM Praha.
Tohtoročné pokračovanie projektu Dizajn v pohybe sa bude odhrávať v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Hoci je v múzeách bežné vystavovať objekty a dokumenty skôr z minulosti, na tejto výstave budú predstavené exponáty, ktoré nás budú smerovať do budúcnosti. Po prvýkrát sa tu stretnú všetky popredné dizajnérske školy z Čiech a Slovenska - k výstave sa pripojí aj ateliér Štefana Kleina z VŠVU v Bratislave, rovnako aj FAVU VUT Brno, aby spoločne demonštrovali výsledky pedagógov a študentov v oblasti navrhovania transport dizajnu a súvisiacich odvetví. V roku 2018 organizátori plánujú ďalšiu väčšiu výstavu v Plzni, Prahe, Brne a v Košiciach, ako  príspevok k 100. výročiu vzniku Československa.

Kurátori výstavy: Peter Paliatka (odborný garant projektu) a Miroslav Zvonek, (autor projektu a editor katalógu)

Dizajn v pohybe.
Český a slovenský transport dizajn škôl 2017
Termín: 4. 5. 2017 - 3. 9. 2017
Miesto: STM-Múzeum dopravy, Bratislava