Drevo + dizajn

Drevo + dizajn

Trvanie: 19. september 2014 - 17. október 2014
Miesto: Luxor Gallery ŠÚV, Štúrova 3, Bratislava, Slovensko

Výstava prác študentov odboru Dizajn a tvarovanie dreva Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave v pasáži legendárnej Luxorky.
Viac: www.suvba.eu