Industriál očami odborníkov/pamätníkov

Industriál očami odborníkov/pamätníkov

Trvanie: 8. december 2016 - 31. marec 2017
Miesto: Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Bratislava, Slovensko

Výstava Industriál očami odborníkov/pamätníkov, ktorá vzišla z rovnomenného výskumu Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a Fakulty architektúry STU, nadväzuje na predchádzajúcu výstavu Stein a Ludwigov mlyn, ktorá sa uskutočnila v lete 2016.  Na posteroch predstavuje priemyselné areály, ktoré sa v posledných rokoch dostali do centra pozornosti verejnosti: areál Matador v Petržalke, Cvernovka (bývalé závody MDŽ) a územie niekdajšej Dynamitky (známej tiež ako Istrochem či Závody J. Dimitrova) a približuje ich cez historický výskum, práce študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave, a tiež cez osobné spomienky bývalých pracovníkov. Prezentácia je obohatená graficky upravenými výkresmi významných industriálnych objektov. Cieľom projektu je zdôrazniť potrebu akceptovania a legitimizovania existencie rôznych – a v istých situáciách až protichodných – pohľadov na tému priemyselného dedičstva (alebo hovorovo „industriál“). Zvolené pojmy „odborník“ a „pamätník vyjadrujú kontrast profesionálneho/neosobného a subjektívneho/osobného, a zároveň zdôrazňujú širší spoločenský a antropologický kontext procesu, v ktorom sa priemyselné budovy môžu stať kultúrnym dedičstvom.

Industriál očami odborníkov/pamätníkov
Trvanie: 8. 12. 2016 – 31. 3. 2017
Miesto: Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy v Bratislave
Viac:  http://www.muzeumdopravy.com/vystavy.html