Jitka Petrikovičová. Od zrnitosti hliny k farbám majoliky

Jitka Petrikovičová. Od zrnitosti hliny k farbám majoliky

Trvanie: 4. apríl 2017 - 31. august 2017
Miesto: Slovenské národné múzeum, Martin, Slovensko
Kurátor: Dana Doricová a Barbora Pekariková

Jitka Petrikovičová (1926 – 2012), ktorú radíme k výrazným osobnostiam slovenskej úžitkovej tvorby/keramiky, absolvovala Vyššiu školu umeleckého priemyslu v Brne koncom 40. rokov minulého stroročia. V roku 1950 sa vydala za Jána Petrikoviča a presťahovala sa za ním do Martina. Keramike sa začala venovať od roku 1955, jej tvorba sa vyvíjala od jednoduchých foriem ovplyvnených dizajnom 60. rokov až k tvarovo a tematicky prepracovanejším dielam, pričom sa okrem úžitkovej keramiky venovala aj figurálnej tvorbe. Keďže minulý rok uplynulo 90 rokov od jej narodenia, SNM v Martine pripavilo rozsiahlu výstavu zo 153 diel z obdobia rokov 1963 – 2004, a to z tých, ktoré múzeum získalo darom a z výpožičiek od dedičov.

Jitka Petrikovičová.
Od zrnitosti hliny k farbám majoliky
Trvanie: 5. apríl 2017 – 31. august 2017
Miesto: Slovenské národné múzeum v Martine
Kurátorky: Dana Doricová a Barbora Pekariková