Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2015

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2015

Trvanie: 3. máj 2016 - 17. august 2016
Miesto: Galéria a predajňa ÚĽUV, Tatranská Lomnica, Slovensko

Ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. V roku 2015 boli týmto titulom ocenené diela siedmich výrobcov. Potom, ako sme verejnosti predstavili drevorezbu Viliama Meška a kraslice Oľgy Lórántovej, budú môcť teraz návštevníci obdivovať výrobky hrnčiarky Izabely Chylovej, rezbára Miloslavova Jaroša a výrobcu textilu, Metoda Salvu.

Galéria a predajňa ÚĽUV v Tatranskej Lomnici sprístupní výstavu Majstrov umeleckej výroby, ktorí svojim postojom, úctou a životným odhodlaním zachovávajú výnimočné prvky kultúrneho dedičstva. Tieto prvky, ktoré pramenia z predmetu poctivého remesla formujú spôsobom im vlastným, čo sa v časovom sumáre ich doterajšieho života zúročilo nie len rešpektom odbornej spoločnosti.

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2015
Izabela Chylová, Miloslav Jaroš, Metod Salva
Trvanie: 03. 05. 2016  – 17. 08. 2016
Kurátor výstavy: Peter Heriban
Miesto konania: Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica – Tatranská Lomnica 36
Info: http://www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/galerie-uluv/dizajn-studio-uluv/2016/wood-design/