Neplytvať, znovu použiť, udržať!

Neplytvať, znovu použiť, udržať!

Trvanie: 2. marec 2017 - 31. marec 2017
Miesto: Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, Slovensko

Ateliér textilného dizajnu VŠVU pod vedením Márie Fulkovej a Jaroslavy Frajovej pripravil pre priestory Ústavu polymérov SAV výstavu s názvom Neplytvať, znovu použiť, udržať! Téma reaguje na aktuálny stav životného prostredia v súvislosti s textilným a módnym priemyslom a so súčasným životným štýlom. Študentky vykonali prieskum v oblastiach dotýkajúcich sa  recyklácie, zberateĺstva, ekológie a nadprodukcie a jeho výsledkom sa stalo vlastné upcyklovanie a experimentovanie s textilnými a netextilnými  materiálmi,  hľadanie  "nových"  technológií. Prezentácia ateliéru je koncipovaná ako výskumné laboratórium a predstavuje jedenásť ukážok prác študentiek, ktoré vnímajú aktuálne problémy životného prostredia a vedia, ako využiť na prvý pohľad už viac nepoužiteľné veci. Výstava ponúka napríklad bakteriálnu celulózu, petex, pletené plasty, prírodné farbivá, dvojitú recykláciu, podrážky zo silikónu či bioplasty.
Zoznam vystavujúcich: Veronika Uhráková, Tomáš Šetaffy, Irena Čvančarová, Barbora Kapraňová, Zuzana Martinusová, Sabína Hanáková, Veronika Muchová, Viktória Remiarová, Antónia Antalová, Petra Fárková a Klára Věntusová.

Neplytvať, znovu použiť, udržať!                                                                                     
Trvanie: 2. marec 2017 – 31. marec 2017
Miesto: Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Viac  http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=6766