Nová doba, nový svet

Nová doba, nový svet

Trvanie: 1. október 2014 - 31. december 2014
Miesto: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr., Bratislava, Slovensko

Bratislava – Žilina – Košice. Funkcionalistická architektúra a interiér 1918 – 1948.
Výstava bude prezentovať dobovú architektúru, urbanizmus a interiér, bytovú kultúru a vtedajšie vymoženosti, ktoré sa premietali do bežného života. Aj individuálny životný štýl jednotlivca podliehal moderným trendom, modernosť sa stala hnacou myšlienkou zmien, ktoré vystihuje synonymum „Nová doba, nový svet“.
Viac: http://www.snm.sk/