OBJEKTVÁZA - 
výstava z cyklu Kolaboratórium

OBJEKTVÁZA - 
výstava z cyklu Kolaboratórium

Trvanie: 22. september 2017 - 26. november 2017
Miesto: SNG – Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok
Kurátor: Zuzana Gažíková

Hlavným motívom výstavy sú objekty – vázy, ktoré vznikali od roku 2013 v spolupráci  keramičky Markéty Novákovej a sochárky Miry Podmanickej. Spoločný výsledok prezentuje rozdielny prístup k tvorbe: dizajnérsku prácu s porcelánom v kombinácii s plastickým sochárskym dekorom. Prvú kolekciu tvorilo 6 váz, do dnešného dňa ich vzniklo už takmer 100 v rôznych kolekciách, ktoré boli priebežne vystavované, v Galérii Ľudovíta Fullu sú však vystavené vôbec po prvý raz spolu. Vázy sú v podstate sochárskym objektom, ktorý má úžitkovú funkciu. Na ich prezentácii sa podieľa aj fotograf Peter Ančic, ktorý sa autorsky orientuje na subjektívny dokument, v ktorom dominuje portrét. Štvrtým spolupracujúcim autorom je grafický dizajnér Marcel Benčík, ktorý rieši spôsob vhodnej prezentácie. V projekte sa usiluje o ideálnu formu vystavenia diel, subtílnych výtvarných objektov a fotografií tak, aby čo najviac vynikli ich individualizované charakteristiky. Samotná inštalácia výstavy sa stáva výtvarným dielom. 

Vystavujúci autori: Mira Podmanická, Markéta Nováková, Peter Ančic, Marcel Benčík 

Viac info tu.