Paulo Mendes da Rocha: od 1958 až po dnešok

Paulo Mendes da Rocha: od 1958 až po dnešok

Trvanie: 8. september 2017 - 5. október 2017
Miesto: Fakulta architektúry STU, Bratislava

Pre brazílskeho architekta Paula Mendesa da Rocha (1928, držiteľ ceny Miesa van der Rohe (2000), Pritzkerovej ceny  (2006), Zlatého leva z benátskeho bienále v roku 2016) je architektúra formou poznania ako vynájsť nekonečné množstvo možností obydlí pre ľudí vo všetkých ich rozmeroch. Každý projekt: dom, múzeum, námestie, je príležitosťou pre využitie týchto poznatkov. Ak o budove rozmýšľame len samostatne, podľa Paula Mendesa to svedčí o nesprávnom pochopení širších horizontov úlohy architektúry. Pretože týmto spôsobom, budova ukazuje len na samú seba a nie okolitý svet. Budovy sú pre Paula Mendesa inštrumentami mesta –  rovnako, ako keď napríklad o tehlách katedrály rozmýšľame ako o celku; takto je architektúra vždy vynálezom niečoho živého, dynamického, niečoho v pohybe.

Na výstave sú projekty Paula Mendesa da Rocha prezentované v chronologickom poradí, takže si môžeme prejsť celú profesionálnu kariéru architekta od začiatku jeho kariéry v neskorých päťdesiatych  rokoch, až po dnešok. Väčšina jeho diel sa v Brazílii nachádza v meste São Paulo.