Peter Ďurík – Typografia

Peter Ďurík – Typografia

Trvanie: 16. november 2017 - 4. február 2018
Miesto: Turčianska galéria v Martine, Slovensko

Peter Ďurík roky vytváral vizuálny štýl kultúrnych akcií: Scénická žatva v Martine, Ekoplagát a Celoslovenská výstava kresby v Žiline, kde sa uplatnil aj ako tvorca plagátov. O tejto časti jeho práce platí to isté, čo o jeho knižných kreáciách – nezaprie v sebe bytostného typografa. Peter Ďurík sa roky venuje aj tvorbe značiek. K značke pristupuje vždy s rovnakým zaujatím. Svoje krédo presne sformuloval: „Považujem sa za typografického puritána.“ Aj keď si Ďurík písmo ctí a je jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom, narába s ním spôsobom, ktorý už nie je puritánsky. Zúčastnil sa mnohých súťaží a v mnohých aj uspel.

Viac info tu.