Písmo pre školy - panelová diskusia

Písmo pre školy - panelová diskusia

Termín: 14. november 2018, 17:30
Miesto: FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava, Slovensko

Súčasné písané písmo, ktoré sa na slovenských školách používa bez výrazných zmien takmer 100 rokov, pozná každý pedagóg, žiak aj rodič. Napriek jeho nespornej kvalite a estetike však v modernom prístupe k výučbe naráža na svoje limity, ktoré prinášajú mnohé problémy pre žiakov, učiteľov a grafických dizajnérov. Súčasné písmo nie je digitalizované, čo výrazne komplikuje prácu pedagógom a vydavateľstvám pri príprave učebných pomôcok a podkladov. Taktiež je nevhodné pre ľavákov a žiakov s poruchami učenia, čítania a písania. Chceme preto spoločne hľadať riešenie v podobe modernizované spojitého písaného písma.

Program:
Stručná história a vývoj písma.
História šlabikárov, písaniek a pomôcok pre žiakov na Slovensku a v okolitých krajinách.
Súčasný stav, výhody a nevýhody súčasného spojitého písma.
Otázky a diskusia.

Hostia:
doc. Mgr. art. Pavol Bálik
– grafický dizajnér a dizajnér kníh. Je vedúci Laboratória typografie na VŠVU v Bratislave na Katedre vizuálnej komunikácie.
Mgr. art. Ján  Filípek – grafický a písmový dizajnér. Vyštudoval VŠVU v Bratislave, odbor vizuálna komunikácia. V roku 2009 ukončil štúdium na Royal Academy of Art v Haagu.
Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová – bývalá učiteľka, redaktorka vo viacerých pedagogických vydavateľstvách. Je autorkou viacerých učebníc a didaktických materiálov. Vyštudovala odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave.
Mgr. art. Martina Rozinajová – grafická dizajnérka, dizajnérka detských kníh, učebníc a ilustrátorka. V roku 2012 ukončila štúdium na VŠVU v Bratislave, odbor vizuálna komunikácia.

Moderátor:
Mgr. Tibor Hujdič, alias pán Mrkvička
– číta deťom v školách. Je veľký propagátor kvalitných kníh. Pre učiteľov a knihovníkov realizuje semináre o podpore detí v čítaní a čitateľskej gramotnosti.

 

---

 

Diskusia je sprievodným podujatím k 15. ročníku Národnej ceny za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn. Podrobnejšie informácie o programe tu alebo na Facebooku NCD.

Podujatie je podporené Grantovým programom Magistrátu hl. mesta Bratislavy Ars Bratislavensis.