Porcelán Herend

Porcelán Herend

Trvanie: 16. november 2012 - 31. január 2013
Miesto: SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava, Bratislava, Slovensko

SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava
16. 11. 2012 –  31. 1. 2013
http://www.snm.sk/