Reklama a obchod 1918-1948

Reklama a obchod 1918-1948

Trvanie: 18. júl 2017 - 30. apríl 2018
Vernisáž: 20. júl 2017 (štvrtok), 00:00
Miesto: Historické múzeum SNM – Bratislavský hrad, Bratislava

Výstava mapuje počiatky reklamy na Slovensku v období po rozpade Rakúsko-Uhorska až do roku 1948. Svojím obsahom chce upozorniť na fenomén reklamy ako komunikačného prostriedku medzi predávajúcim a kupujúcim a poukázať na to, ako sa stal súčasťou každodenného života, veličinou, ktorá určovala módne trendy spoločnosti. Reklama sa snažila spraviť danú chvíľu nevšednou a povýšiť tak obyčajný nákup na spoločenskú udalosť. Vlastniť určitý produkt, či navštíviť odporúčané kultúrne podujatie, sa stalo vecou spoločenskej prestíže. Reklama zároveň reflektuje dobu svojho vzniku a stáva sa tak jej dôležitým výpovedným atribútom. Na výstave sú vystavené veci aj zo zbierok Slovenského múzea dizajnu (reklamy od Jozefa Vlčeka).