„Remeslo má zlaté dno"

„Remeslo má zlaté dno"

Trvanie: 11. apríl 2016 - 21. september 2016
Miesto: ÚĽUV, Predná izba - Námestie SNP, Bratislava, Slovensko

V súčasnosti sa čoraz viac skloňujú slovné spojenia ako „dedičstvo predkov“, „kultúrne dedičstvo“ a mnoho iných prejavov, ktoré svojím obsahom upozorňujú na výnimočnosti národa, ľudstva. K takýmto prvkom patrí aj samotné remeslo, ktoré odstupom času opäť zažíva renesanciu a v nemalej miere sa tak dostáva do povedomia spoločnosti. Výstava „Remeslo má zlaté dno“ sa zameriava na remeslo a ľudovú umeleckú výrobu vybraných majstrov ľudovej umeleckej výroby s predstavením ich príbehu v procesoch učenia, tvorby a odovzdávania remesla v rodinných líniách.
Prezentácia predstavuje príbeh remesla a posun ľudovej umeleckej remeselnej výroby v rodinných líniách, ako aj súčasnú výrobnú produkciu doplnenú o zbierkové predmety Múzea ĽUV. V priestoroch Prednej izby ÚĽUV predstavujeme príbehy troch majstrov ľudovej umeleckej výroby – korytára Igora Todera z Michaloviec a drotárov, bratov Ľubomíra a Štefana Smržíkov(cov).
Dnešným, najmä mladým ľuďom často chýba priamy kontakt s materiálmi a nástrojmi, ktoré dali základ remeslu - ľudovej umeleckej výrobe. Múzeum ĽUV sa preto, aj formou tejto prezentácie, snaží verejnosti spopularizovať tradičnú remeselnú tvorbu, zručnosti a schopnosti ľudových umelcov a remeselníkov, ktorí tvoria hodnoty bravúrnym zvládnutím technológií, pracovných postupov a pretavia ich tak do majstrovských ľudovo – umeleckých diel. Tieto hodnoty sú aj vzhľadom k funkcii priestorov Prednej izby ÚĽUV ako výstavného a predajného priestoru cenovo ohodnotené a návštevníkom sprístupnené priamo na mieste.

Výstava: „Remeslo má zlaté dno"
Miesto: ÚĽUV, Predná izba - Námestie SNP, Bratislava
Termín: 11. 04. 2016 – 21. 09. 2016
Kurátori: Libuša Jaďuďová, Peter Heriban
Info: http://www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/galerie-uluv/galeria-a-predajna-uluv-bratislava-namestie-snp/2016/remeslo-ma-zlate-dno/