RONA - 125 rokov skla

RONA - 125 rokov skla

Trvanie: 7. jún 2017 - 29. október 2017
Miesto: Historické múzeum SNM – Bratislavský hrad, Bratislava

Ambíciou projektu RONA - 125 rokov skla, je predstaviť vývoj dizajnu sklárne v Lednických Rovniach od jej založenia po súčasnosť ako aj aktuálne dizajnérske produkty, ktoré vznikli v poslednom období. Výroba tenkostenného dekoratívneho skla zdobeného rôznymi dekoračnými technikami z prvej polovice 20.storočia sa postupne menila na dizajnérske riešenia rešpektujúce funkciu a čistotu tvaru. V roku 1956 sa v sklárni zaviedla technológia tzv. ťahanej nohy, ktorej autorom bol Ing. Vojtech Chmelík. Z tohto obdobia pochádzajú pozoruhodné návrhy kalíškov od zakladateľa moderného slovenského sklárskeho dizajnu Karola Hološku. Rok 1957 bol pre sklársky dizajn na Slovensku prelomový - v sklárni bolo založené Výtvarno-technické oddelenie. V sedemdesiatych rokoch po Hološkovi prebral štafetu Jaroslav Taraba.Významnou epizódou vo vývoji sklárskeho dizajnu v Lednických Rovniach je pôsobenie českých sklárskych výtvarníkov Dagmar Kudrovej a Jindřicha Rejnarta. Koniec sedemdesiatych a začiatok osemdesiatych rokov 20. storočia je charakteristický hľadaním nových výrazových prostriedkov – nastupujúce dekoratívne /a postmoderné / tendencie neobišli ani sklársky dizajn. Osemdesiate roky zásadne ovplyvnil príchod absolventov sklárskeho ateliéru VŠVU - Jozefa Kolembusa a Ladislava Pagáča. V dizajne nápojového skla sa začínajú presadzovať sochársko-architektonické tendencie. Návrhy skla pre ručnú výrobu od Jozefa Kolembusa, Juraja Steinhübela, Petra Šípoša, Patrika Illa a Miloša Janků z 90. rokov 20. storočia sú charakteristické zvýšeným záujmom o dekoratívnosť a farebný hutnícky detail. Rok 2001 je pre Lednické Rovne opäť prelomový - skláreň RONA ako prvá na svete zavádza do sériovej výroby automatickú výrobu kalíškov s ťahanou nohou. Hranice medzi ručnou a automatickou výrobou sa postupne vytrácajú. A to je výzva pre dizajnérov – navrhovať tvarovo a funkčne dokonalé strojovo vyrábané produkty, ale aj dizajnérsky nápadité produkty určené pre čoraz viac exkluzívnu ručnú výrobu. A práve hlavnú časť výstavy tvorí výber najaktuálnejších prác súčasných dizajnérov - Patrika Illa, Miloša Janků, Márie Račekovej a Aleksandry Stencel.