Sloverige

Sloverige

Trvanie: 9. august 2011 - 15. september 2011
Miesto: Slovenské technické múzeum, Košice, Košice, Slovensko

Sloverige – účasná slovenská a švédska remeselná výroba vychádzajúca z tradičných techník a vzorov
Slovenské technické múzeum, Košice
9. 8. –  15. 9. 2011
www.stm-ke.sk