SLOW/SLOV*

SLOW/SLOV*

Trvanie: 6. december 2013 - 26. január 2014
Miesto: Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra, Slovensko

teória / výskum v súčasnom dizajne

*Výstavný projekt odbornej ako aj širšej laickej verejnosti pomocou vybraných domácich dizajnérskych prác a projektov sprostredkuje a priblíži nastupujúce tendencie dizajnu v širšom kontexte jeho praxe, teórie a výskumu. Nosnou témou výstavy je slow-dizajn [angl. slow /’slō/ = pomalý, spomalenie]. Slow-dizajn, ako súbor súčasných trendov v dizajne, kladie dôraz najmä na výrobu využívajúcu lokálne materiály, technológie a skúsenosti (know-how) ponúkajúc tak jedinečný potenciál práve malým ekonomikám krajín ako je Slovensko. Zároveň slow-dizajn prináša do súčasného diskurzu na poli dizajnu a výroby aj nové témy ako emócia, tradícia a rituál, spomalenie, čas, interakcia, participácia, skúsenosť, sociálna a kultúrna zodpovednosť, eko-efektivita.

Trvanie výstavy: 6. december 2013 – 26. január 2014
Otváracie hodiny: ut – pi: 10.00 – 18.00 / so – ne: 13.00 – 18.00 / po: zatvorené
Organizátor: just plug_in, o. z. a Nitrianska galéria

Viac: http://nitrianskagaleria.sk/event/slowslov/