Stein a Ludwigov mlyn - Industriál očami odborníkov

Stein a Ludwigov mlyn - Industriál očami odborníkov

Trvanie: 7. júl 2016 - 31. august 2016
Miesto: Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, Bratislava, Slovensko

Cieľom výstavy Stein a Ludwigov mlyn - Industriál očami odborníkov/pamätníkov je ponúknuť súčasne viacero pohľadov na priemyselné dedičstvo, architektúru historických priemyselných stavieb.
Ide o tému, ktorá je zaujímavá aj pre širšiu verejnosť, no zároveň vzbudzuje mnohé otázky. Projekt vznikol na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave v spolupráci s Oddelením architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.
Realizácia výstavy bola podporená Ministerstvom kultúry SR, agentúrou VEGA, Fakultou architektúry STU v Bratislave a STM - Múzeom dopravy Bratislava.

Výstava: Stein a Ludwigov mlyn - Industriál očami odborníkov
Miesto konania: Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, Bratislava
Termín konania: 07. 07. 2016 — 31. 08. 2016
Info: http://www.muzeumdopravy.com/vystavy.html