Storočie Feiglerovcov

Storočie Feiglerovcov

Trvanie: 17. máj 2017 - 28. august 2017
Miesto: Výstavná sieň Stará radnica , Bratislava, Slovensko

Príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov

Stopy pôsobenia bratislavských Feiglerovcov objavujeme nielen v Bratislave – v ich hlavnom pôsobisku, ale aj v širšom okolí – v Svätom Jure, Modre či v Trnave, ale i na území dnešného Maďarska – v Pécsi, v Győri, Ostrihome či v Drégelyi. Ich architektonické dielo premosťuje impozantne dlhú epochu – počnúc barokovým klasicizmom až k obzorom moderny. Popri rôznorodosti typologických druhov i rozmanitosti slohových a štýlových premien sa v ich diele zrkadlila aj vnímavosť k moderným podnetom éry industrializácie v podobe prvých liatinových a železobetónových konštrukcií, ale i zaujímavá reflexia vzťahu architekt – stavebník či mimoriadne dôležité spojenie projekčnej, staviteľskej a podnikateľskej zložky činnosti architekta - staviteľa. 

Výstava v priestoroch Múzea mesta Bratislavy je výsledkom systematického vedeckého bádania a produktom medzinárodnej kooperácie vzdelávacích a pamäťových inštitúcií na Slovensku i v Maďarsku. Prostredníctvom vystavených archívnych materiálov z rodinnej pozostalosti Feiglerovcov, originálnych výkresov, fotodokumentácie, historických pohľadníc spolu s vyobrazeniami feiglerovských stavieb i na umeleckých dielach zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, Galérie mesta Bratislavy a Archívu mesta Bratislavy s rozsiahlym textovým a obrazovým materiálom doplneným inštaláciami modelov vybraných diel sa pred návštevníkmi odvíja nielen životný či tvorivý príbeh tejto rodiny, ale aj samotný príbeh architektúry dlhého storočia.    

Storočie Feiglerovcov: Príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov

Termín: 17. 5. 2017 – 20. 8. 2017                                                                                                      

Miesto: Výstavná sieň Stará radnica Bratislava                                                                   

Kurátori výstavy:  Jana Pohaničová a Peter Buday

Viac informácií