Viac Fullu (do skla)

Viac Fullu (do skla)

Trvanie: 30. november 2017 - 4. február 2018
Miesto: Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, Slovensko

V druhom pokračovaní cyklu Viac Fullu s podtitulom Do skla predstavuje Slovenská národná galéria šesticu mladých sklárskych výtvarníkov – študentov Ateliéru skla na VŠVU v Bratislave, ktorí sa počas jarnej rezidencie v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku nechali vo svojich dielach inšpirovať tvorbou tohto autora. Výstava je výsledkom práce v školskom ateliéri a v sklárňach v Lednických Rovniach. Je nielen ukážkou toho, ako budúci umelci pretavili inšpirácie Fullovou maliarskou, grafickou alebo ilustrátorskou tvorbou do celkom iného materiálu s jeho odlišnými charakteristickými vlastnosťami, ale aj opätovným potvrdením faktu, že Fullova tvorba je stále podnetná. Do projektu sa zapojili študenti viacerých ročníkov: Pavol Barkóci, Igor Kováč, Kristína Ligačová, Alexandra Lukáčová, Petra Molnárová (všetci SK) a Anna Ilina (RU). Výber zo svojho autorského dialógu s Fullom prezentuje aj pedagóg VŠVU sklársky výtvarník Palo Macho.