Wood Design - Michal Hanula, Miroslav Mládenek, Tibor Uhrín

Wood Design - Michal Hanula, Miroslav Mládenek, Tibor Uhrín

Trvanie: 27. máj 2016 - 16. september 2016
Miesto: Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava, Slovensko

Výstava troch dizajnérov, výtvarníkov, ktorých tvorba zreteľne napĺňa zmysluplnú komunikáciu dizajnu a remesla. Spojenie týchto dvoch dôležitých elementov tvorby v estetickom a ojedinelom spracovaní dreva v sebe nesie prvky tradičné a moderné súčasne. Michal Hanula, Miroslav Mládenek a Tibor Uhrín sú výraznými osobnosťami, ktorých zväzky s prostredím ÚĽUV-u sú značné a významné. Rozhodli sme sa preto zverejniť hodnoty poctivého remesla spolu so vzácnymi spoločenskými pozitívami z prostredia umenia, a to formou ojedinelej výstavy pod názvom Wood Design, ktorá bude od 27.5.2016 do 16.9.2016 inštalovaná v priestoroch Dizajn štúdia ÚĽUV v Bratislave.

Korene myšlienky vystavovania diel troch výtvarníkov tkvejú v úmysle sústrediť sa na drevo ako na podstatný prvok tvorby a syntetické, otvorené a progresívne nazeranie na tento adorovaný i zaznávaný materiál, akceptujúc pri tom jeho povahu a náboj – bez sentimentu, s vedomím jeho minulej i budúcej relevantnosti. Výtvarníci, v ktorých pramení inšpirácia týchto troch umelcov presadzovali od konca 50. rokov 20. storočia nové nazeranie na drevo v úžitkovom umení a jeho dizajne, príznačne prepojenými princípmi modernistického dizajnu a tradičného domáceho remesla.

Výstava: Wood Design - Michal Hanula, Miroslav Mládenek, Tibor Uhrín
Miesto konania: Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava
Trvanie: 27. 05. 2016 — 16. 09. 2016
Kurátorka: Viera Keinová
Info: http://www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/galerie-uluv/dizajn-studio-uluv/2016/wood-design/