Automat na výstavu: Československý pavilón na Expo 67 v Montreale

Automat na výstavu: Československý pavilón na Expo 67 v Montreale

Trvanie: 12. apríl 2018 - 20. jún 2018
Vernisáž: 11. apríl 2018 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10 , Bratislava, Slovensko
Kurátor: Maroš Schmidt, Zuzana Duchová

Výstava o výstave 

K výstave Expo 67 sa dochovalo málo hmotných exponátov, preto koncepcia projektu Automatu na výstavu kombinuje vizuálnu a umeleckohistorickú časť. Úvodná „black box" chce sprostredkovať estetický účinok analógovej audiovízie aj efekty vtedajšieho výstavníctva: odkazuje k zatemneným sálam montrealskej expozície aj k medzinárodne oceňovaným audiovizuálnym exponátom. Prostredníctvom svetelných stolov sa predstavuje fotografická dokumentácia samotného Expo 67, brnianskeho bienále, ako aj súčasného stavu československého pavilónu. Druhá časť výstavy zhromaždila skice či modely k výtvarným dielam a budove pavilónu aj niekoľko autentických exponátov. Laserová a zvuková intervencia Pavla Sterca ponúka jednu z možných interpretácií vystaveného. Atmosféru aj podobu svetovej výstavy a československého pavilónu prinášajú aj projekcie dobových dokumentárnych filmov. Kópie archívnych materiálov potom umožňujú hlbšie sa ponoriť do príprav alebo ďalších osudov československej expozície.
Daniela Kramerová, Terezie Nekvindová

Organizátori výstavy
Slovenské centrum dizajnu
Satelit, galéria dizajnu SCD
Galerie výtvarného umění v Chebu
Moravská galerie v Brně

Partner výstavy: České centrum v Bratislave
Generálny partner SCD: J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD: Designum
Mediálni partneri SCD: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk, RTVS: Rádio_FM

Výstava na Facebook-u.Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk, Zuzana Duchová +421 907 467 598

Autorky výstavy
Daniela Kramerová, Terezie Nekvindová

Kurátori výstavy 

Maroš Schmidt, Zuzana Duchová

Architektonické riešenie a autorská intervencia
Pavel Sterec

Architektonická spolupráca a inštalácia
Petr Kolář, Martin Kubina

Grafické riešenie

Jan Kloss, Matěj Činčera, Marek Menke


Sprievodný program

Helena Veličová, Zuzana Duchová

Fotografie
archív Otakara Binara, archív Jaroslavy Brychtovej, archív Mileny Galuškovej, archív Šárky Hejnovej, archív Stanislava Kolíbala, archiv Roberta Lodge, archív Miroslava Masáka, archív Ferdinanda Milučkého, archív Terezie Nekvindovej, archív Zdenky Novákovej, archív Jindřišky a Pravoslava Radových, Archiv výtvarného umění v Praze, Fotobanka ČTK v Praze, archív Muzea umění v Olomouci, archív Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 

Exponáty zapožičali 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Národní galerie v Praze, Nitrianska galéria v Nitre, Slovenská národná galéria v Bratislave, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Vojenský historický ústav, súkromní zberatelia.

Za spoluprácu, výpožičky a konzultácie ďakujeme: 
Otakarovi Binarovi, Bohumírovi Bromovi, Jaroslave Brychtovej, Vladimíre Büngerovej, Janovi Fričovi, Zbyňkovi Grohovi, Jakubovi Hejnovi, Šárke Hejnovej, Milanovi Hlavešovi, Markéte Hofmanovej, Jakubovi Hulákovi, Jiřímu Hulákovi, Janovi Chlupáčovi, Kláre Jeništovej, Kataríne Kissoczy, Marii Klimešovej, Alene Kučerovej, Miroslavovi Masákovi, Michaele Roubíčkovej-Lesařovej, Vladimírovi Pýchovi, René Roubíčkovi, Miroslavovi Řepovi, Radomíre Sedlákovej, Jaroslavovi Zahradníkovi, Jířímu Pressovi, Ondřejovi Chrobákovi, Andrejovi Fortisovi. 
Projekt vznikol v spolupráci Galerie výtvarného umění Cheb, Moravské galerie v Brne a Slovenského centra dizajnu v Bratislave