Cena profesora Halabalu

Cena profesora Halabalu

Trvanie: 6. február 2014 - 15. marec 2014
Vernisáž: 5. február 2014 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Cena profesora Halabalu
Výstava prác medzinárodnej súťaže študentov vysokých škôl so zameraním na dizajn nábytku a interiéru

Súťaž vznikla ako pocta celoživotnému dielu profesora Jindřicha Halabalu (1903 – 1978), ktorý v oblasti nábytkárskej tvorby významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu 20. storočia v bývalom Československu. Uplatnil sa nielen ako tvorca nábytku, ale vo svojej dobe aj ako progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní. Publikačnou a pedagogickou činnosťou významnou mierou prispel k rozvoju československého drevárskeho školstva. Svojím pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v rokoch 1954 – 1969 nepriamo ovplyvnil vznik súčasnej Katedry dizajnu a drevárskych výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene.

 

 

Cena profesora Jindřicha Halabalu je medzinárodnou prehliadkou študentských semestrálnych a záverečných prác. Organizuje sa každoročne, striedavo v Brne a vo Zvolene. Hlavnou myšlienkou podujatia je podporiť vzostup kvality študentských prác a vytvoriť priestor pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni. Výstava prezentuje výber najlepších prác zo štyroch súťažných kategórií, zameraných na dizajn nábytku a interiéru a z kategórie NEnábytok. Deviateho ročníka sa po prvý raz zúčastnili okrem slovenských a českých študentov aj súťažiaci z Poľska, Maďarska a Belgicka. O udelení hlavných cien a uznaní rozhodla jedenásťčlenná medzinárodná porota, ktorá posudzovala celkovo 114 prác z trinástich vysokých škôl z piatich európskych krajín. Okrem poroty hodnotili práce aj prizvaní zástupcovia výrobných firiem z praxe.V rámci výstavy sa konal Workshop Cena profesora Halabalu pre žiakov základnej školy.

Kurátor: Elena Farkašová
Koncepcia výstavy a spolupráca: Marek Ceglédy, Anton Stolár, Elena Farkašová
Organizátori: Satelit, Slovenské centrum dizajnu, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene
Podpora: Podujatie Cena profesora Halabalu 2013 bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR