Comunistar Designers

Comunistar Designers

Trvanie: 1. december 2010 - 16. január 2011
Vernisáž: 1. december 2010 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Dobrovičova 3, Bratislava, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu predstavuje tvorbu trojice dizajnérov prezentujúcich sa pod značkou ComunistarDesigners.
Založili ju absolventi ateliéru produkt dizajnu prof.  Františka Buriana bratislavskej VŠVU -  Roman Ficek, Peter Jakubík a Marián Laššák. Ide o prvú samostatnú prezentáciu skupiny, ktorá sa sformovala v roku 2007. Výstava ukazuje prierez ich doterajšou tvorbou, ktorá je zameraná na dizajn nábytku, bytové doplnky a drobné úžitkové predmety. ComunistarDesigners sa profilujú ako tvorcovia autorského dizajnu s presahmi do voľnej tvorby a dôrazom na konceptuálny rozmer v dizajne.

Výstava: Comunistar Designers
Miesto konania: SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava
Termín: 1. december 2010 – 16. január 2011
Vernisáž: 1. december 2010 (streda) o 18:00

V rámci výstavy sa 15. decembra 2010 (11:00 – 18:00) v priestoroch SATELITU bude konať predvianočný predaj produktov od ComunistarDesigners za účasti autorov.

ComunistarDesigners sú:
Roman Ficek (*1981) absolvoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave so zameraním na dizajn výrobkov. Počas tretieho ročníka bol na bakalárskom štipendijnom pobyte v Británii, na univerzite v Exeteri Plymouthu. Krátko po štúdiách sa stal jedným zo zakladateľov dizajnérskeho štúdia Comunistar Designers. V súčasnosti sa venuje nábytkovému a interiérovému dizajnu.
Petr Jakubík (*1979) vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení a dizajnu v Bratislave. Počas školy absolvoval študijný pobyt na Ecole Supérieure d'Art et Design de Saint-Etienne. Je spoluzakladatelom Comunistar Designers. Kombinuje talent  provokovať nápadmi s vášňou pre pikantné podrobnosti.
Marián Laššák (*1979) študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej vo Zvolene, odbor konštrukcia a tvorba nábytku. Vo svojom štúdiu pokračoval na Fakulte Architektúry STU v Bratislave, ústave dizajnu  a štúdium ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, katedre dizajnu. Venuje sa tvorbe nábytku a vystavuje na mnohých výstavách.