Folk dizajn

Folk dizajn

Trvanie: 12. máj 2011 - 26. jún 2011
Vernisáž: 8. jún 2011 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Dobrovičova 3, Bratislava, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu umožnilo študentom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Monike Hanečkovej, Ľubici Humeníkovej, Janovi Michaliskovi a Jánovi Turzovi predstaviť svoje „čerstvé“ magisterské diplomové práce na výstave Folk dizajn.

ikona .pdf plagát

Výstava: FOLK DIZAJN „Čerstvé diplomové práce“
Miesto: SATELIT, Výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava
Trvanie: 12. máj – 26. jún 2011
Vernisáž: 8. jún 2011 (streda) o 18:00 hod.
Sprievodný program: 14. máj 2011 (sobota) o 21,00 hod. Komentovaná prehliadka výstavy za účasti autorov

Ide o autorov, ktorí hľadajú inšpiráciu v minulosti a spracúvajú ju do aktuálnych súčasných podôb. Napriek odlišnostiam sa vo vystavených prácach objavujú určité spoločné východiská, ako je ľudová či národná „ozdobnosť“. Dekór je výrazným prvkom artefaktov hmotnej kultúry a zdrojom podnetov pre autorov. Každý z nich ich využíva rôznym spôsobom, či už v podobe šperku, textilného dezénu (využitého v odevnom dizajne) alebo interiérového prvku. Pôvodné uplatnenie ľudového až insitného ornamentu na plotoch sa v podaní Jána Turza stáva výraznou črtou interiérového predelového prvku – dverí. Predovšetkým farebnosť krojových čepcov inšpirovala Moniku Hanečkovú, ktorá ju uplatnila pri šperku – prsteňoch. Ornament modifikovala do súčasnej podoby na textile Ľubica Humeníková, ktorá prepojila symboly súčasnej doby a ľudovej kultúry. Na minulosť, i keď nie až tak zameranú na ľudový dekór, v porovnaní s predošlými autormi, nadviazal Jan Michalisko, ktorý dal legendárnej stavebnici Merkur novú formu v podaní šperku. Pretransformovaním princípu a jednotlivých častí hry nadobudol šperk variabilnosť a hravosť.

Monika Hanečková (1986)
Finalistka súťažnej prehliadky Preziosa Young contemporary jewellery v Taliansku a držiteľka uznania v súťaži Kruhy na vode 2010 sa venuje predovšetkým voľnej tvorbe a šperku. Absolvovala stáž v Nemecku. Jej práce boli predstavené doma aj v zahraničí (Nemecko, Taliansko).

Ľubica Humeníková (1984)
Držiteľka druhého miesta Merid Prize Wall 2010 (Nemecko) vyniká ako textilná dizajnérka. Absolvovala zahraničnú stáž v Slovinsku. Okrem prehliadok na Slovensku a v Čechách, boli jej práce vystavené aj v Poľsku, Slovinsku, Nemecku a Anglicku.

Jan Michalisko (1985)
Autor sa od začiatku svojich štúdií zameriava na spracovanie kovu, zlata, striebra a drahých kameňov. Svoje zaujatie rozvinul v stvárnení šperku. Absolvoval zahraničnú stáž v Nemecku. Okrem Slovenska a Čiech boli jeho práce vystavené aj na výstave vo Viedni, Mníchove a Frankfurte. V roku 2008 získal hlavnú cenu v súťaži Pocta príboru.

Ján Turzo (1978)
Autor sa venuje predovšetkým priemyselnému dizajnu. V roku 2007 a 2009 získal uznanie v Národnej cene za dizajn. Bol ocenený cenou firmy Plastipak za inovatívny dizajn v roku 2007 a cenou grémia Ferony v roku 2008. Zúčastnil sa výstav na Slovensku, v Čechách (Praha – výstava Play v Mánes, Design match, Designblok), ale aj výstavy EXPO vo Švédsku a Design exchange vo Viedni.