FOODPRINT sme to, čo jeme...

FOODPRINT sme to, čo jeme...

Trvanie: 4. marec 2020 - 22. apríl 2020
Vernisáž: 3. marec 2020 (utorok), 18:00
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko
Kurátor: Miroslav Zelinský (CZE), Elena Farkašová (SVK)

medzinárodný dizajnérsky projekt

FOODPRINT je v poradí už druhým spoločným projektom Ateliéru produktového designu a Ateliéru digitálního designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. Projekt Made in paper (2018), ktorý sme na Slovensku mali možnosť vidieť v rámci Fóra dizajnu 2019, overil spoluprácu zúčastnených strán a vytvoril podmienky na realizáciu ďalšieho spoločného projektu, na ktorom participovali už aj ďalší zahraniční partneri – univerzity Taipei Tech z Taiwanu a Universidade do Algarve z Portugalska.

Sme to, čo jeme. Každá potravina je pre človeka nielen nositeľom energie a nutričných hodnôt. Hmota, ktorú konzumujeme, súbežne nesie v sebe aj informáciu o spôsobe, akým vznikla, procesoch, ktoré ju poznamenali, pričom charakter týchto informácií významne ovplyvňuje celkové ľudské energeticko-informačné fungovanie nielen na úrovni fyzickej, ale i duševnej a duchovnej.
Človek je od svojich počiatkov nie príliš vedomým hýbateľom procesov spojených s výrobou a príjmom potravy, ale zároveň za ne dnes už nesie zásadnú zodpovednosť, za ich podobu, proporcie, dôsledky. Je preto dobré, že do nich začína vstupovať nielen ako aktívny účastník, ale aj ako koordinátor schopný reflexie a riadenia všetkých pohybov smerom k trvalej udržateľnosti celého systému.
Projekt FOODPRINT chce reagovať na neukončenosť, cyklickosť nášho ľudského vzťahu k jedlu. Ten nie je len požívačný, ale aj produktívny a reflexívny. Chceme skúmať všetky časti jedálneho reťazca (jednotlivo či komplexne) v tvorivej perspektíve tradícií aj najsúčasnejších technológií. Chceme hľadať odpovede na otázky, ktoré téma jedla a jeho vplyvu na náš život otvára v celom spektre dizajnu. Práve za hranicami jednotlivých špecializácií sa môžu nachádzať nové, prekvapivé a revolučné riešenia. Je to viac než len jedlo samotné. Je to proces. Od výroby, balenia, konzumácie až po recykláciu. Proces, ktorý nás môže inšpirovať a zároveň nás núti zamyslieť sa. Ovplyvňovať a byť zodpovední. Medzinárodný projekt FOODPRINT reaguje na čoraz aktuálnejšiu problematiku udržateľnosti. Téma jedla otvára mnohé otázky a dizajn hľadá odpovede.

Vnútorné preformulovanie spoločného zadania jednotlivými autormi vytvorilo pestré spektrum subtém a jedinečných prístupov, pričom všetky riešenia na svojom pozadí konvergujú k sústredeniu pozornosti na následky ľudskej činnosti a zasadzujú dizajn do rámca meniacich sa podmienok súčasných životných pomerov, smerom k udržateľnosti vývoja, čo si vyžaduje reštrukturalizáciu v mnohých oblastiach na globálnej úrovni, ako aj na najosobnejšej úrovni života jednotlivca.
Z pohľadu školského zadania predstavuje téma FOODPRINT jednu z elementárnych lekcií dizajnérskeho vzdelávania, synergicky spájajúcu „tradičné“ a nové kritériá či transformatívne funkcie dizajnu. Žijeme v období, pre ktoré je charakteristické hľadanie zmyslu a nevyhnutnosť pretvárania spoločnosti na všetkých úrovniach. Sféra úloh dizajnu sa nevyčerpáva len dizajnom predmetov, ale čoraz viac zahŕňa usporiadanie životných pomerov a to, aký charakter majú mať formy nášho konania. Z tohto aspektu predstavuje téma FOODPRINT lekciu o zodpovednosti dizajnéra, ktorá už dávno prestala byť len jeho osobnou morálnou otázkou ale stala sa zásadným imperatívom dneška.Výstava prezentuje viac ako päťdesiat dizajnérskych riešení vo forme od štandardných dizajnérskych výstupov až po uplatnenie nových médií. Tvorivá aktivita vyústila do série prezentácií. Premiéra sa konala v Galérii G18 v Zlíne v rámci podujatia Zlin Design week 04. – 14. mája 2019. Z Českej republiky výstava putovala do portugalského Fara, kde sa v dňoch 21. – 25.mája 2019 stala súčasťou deviateho ročníka Algarve Design Meeting. Po aktuálnej slovenskej reinštalácii výstavy v bratislavskej galérii Satelit sa pripravuje derniéra podujatia v poľskej Lodži.

Otváracie hodiny: utorok 10.00 –18.00, streda – nedeľa 13.00 –18.00

Vystavujúci:
Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Taipei Tech, Taiwan
Universidade do Algarve, Portugalsko

Kurátori
Miroslav Zelinský (CZE)
Elena Farkašová (SVK)

Supervízori projektu
Fakulta multimediálních komunikací
Univezita T. Bati ve Zlíně (CZE)

Ivan Pecháček
Václav Skácel
Bob Stránský
Vladimír Kovařík
Václav Ondroušek
Sabina Psotková
Vanda Miškechová
Aliaksandra Laurova

Technická univerzita vo Zvolene (SVK)
René Baďura
Marián Ihring

Universidade do Algarve (PRT)
António Lacerda

Taipei Tech (TWN)
Ming-Chih Huang

Priestorové riešenie
Frederik Dedík
Ivan Pecháček
Elena Farkašová
Karolína Štefániková
Matej Záborský
René Badura
Marián Ihring

Texty
Elena Farkašová
Miroslav Zelinský
Ivan Pecháček
autori

Fotografie
Lenka Kleinová

Grafický dizajn
Adrián Gubrica
Jakub Marek

Výstavný systém
Kateřina Kochánková
Lenka Štěpánková
Mariana Vrábelová
Jakub Bíro

Web:
http://foodprint.online/

Organizátori
Slovenské centrum dizajnu
Satelit, galéria dizajnu SCD
Katedra dizajnu nábytku a interiéru Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta multimediálních komunikací Univezita T. Bati ve Zlíně

Generálny partner SCD: J&T Banka
Partner SCD: Antalis
Partneri výstavy: Setup, Mimo Architekti, Archholiks
Finančná podpora: Filamentum, Pokart CZ
Hlavný mediálny partner SCD: Designum
Mediálni partneri SCD: Artplan, Citylife, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk,
Kontakt: Gabriela Rybáriková, +421 918110247, satelit@scd.sk