Graduation projects

Graduation projects

Trvanie: 12. apríl 2011 - 6. máj 2011
Vernisáž: 12. apríl 2011 (utorok), 17:00
Miesto: Satelit, Dobrovičova 3, Bratislava, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu predstavuje výsledky prvého ročníka stredoeurópskej prehliadky absolventských prác z Poľska, Česka a Slovenska. Po premiére v Poľsku sa dostávajú vybrané práce grafického a priemyselného dizajnu aj na Slovensko. Časopis Slovenského centra dizajnu Designum sa spolu s českým magazínom Typo rozhodol podporiť súťažnú prehliadku absolventských projektov, ktorú už deväť rokov organizuje skupina redaktorov poľského štvrťročného periodika 2+3D.

ikona .pdf plagát

Prehliadka absolventských prác z Poľska, Česka a Slovenska.
Miesto: SATELIT, Výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava.
Trvanie: 13. apríl – 6. máj 2011.
Vernisáž: 13. apríl 2011 o 18:00 hod.
Kurátor: Tomasz Budzyn.

Organizátori nadviazali na úspešnú spoluprácu na projekte G4, ktorý mapuje dianie v oblasti dizajnu v krajinách višegrádskej štvorky. Do súťaže bolo za rok 2010 prihlásených 224 prác, z toho 180 z Poľska, 30 z Čiech a napokon 14 zo Slovenska.Putovná výstava organizovaná spolu so Sliezskym zámkom umenia a podnikania v Cieszyne má nezastupiteľné miesto v programe poľských dizajnérskych podujatí, z čoho môže vyplývať nepomer v pocte prihlásených študentov z jednotlivých krajín. Slovensko spolu s Českom pristúpilo k spolupráci na projekte prvýkrát, a to sa odrazilo na menšom pocte prihlásených prác. Do kategórie grafický dizajn a vizuálna komunikácia bolo prihlásených 139 projektov a do kategórie priemyselný dizajn 85 projektov. Takmer jednu tretinu prihlásených projektov tvorili bakalárske práce (72), ktorých počet postupne z roka na rok rastie. Najväčšie zastúpenie škôl mali poľské výtvarné akadémie (Varšava, Krakov, Poznaň). Medzi českými školami bola najvýznamnejšie zastúpená brnianska technická univerzita a Univerzita Jana Evanglistu Purkyne v Ústi nad Labem. Zo Slovenska bolo najviac prihlásených z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Všetky prihlásené projekty si 13. decembra 2010 na Sliezskom zámku umenia a podnikania v Cieszyne prezrela odborná porota: Czeslawa Frejlich, Wojciech Kubiena, Jacek Mrowczyk, Kuba Sowinski (2+3D); Linda Kudrnovská, Filip Blažek (Typo); Sylvia Jokelová, Marcel Bencík (Designum) a Ewa Golebiowska zo Zámku Poľský Tešín. Na výstavu a do katalógu boli vybrané predovšetkým zmysluplné, rozvinuté, starostlivo vypracované a zaujímavé projekty predstavujúce výsledok pozornej koncepčnej práce a technickej zručnosti. Projekty určené pre konkrétnych výrobcov alebo ich technológie. Potešujúce boli odvážne a zaujímavé typografických projekty, knižné a publikačné počiny a projekty pracujúce so štatistikou a mapami. Hodnotiacimi kritériami bola inovatívnosť a sviežosť hľadania konkrétnych riešení. Porota bez určenia poradia vybrala najlepšie práce, z ktorých časť máme možnosť vidieť na výstave v Satelite.

Slovenské školy zastupujú práce týchto absolventov:
Michaela Chmelícková (VŠVU Bratislava)
Marek Chmiel (VŠVU Bratislava)
Žaneta Drgová (VŠVU Bratislava)
Matúš Lelovský (VŠVU Bratislava)
Tomáš Kaderábek (VŠVU Bratislava)
Michaela Podolanová (TU Košice)
Michal Smolenák (TU Košice)

 

G4 Graduation Projects 2011 - výzva

Uzávierka - 30. novembra 2011. Viac informácii na www.graduationprojects.eu .
Príležitosť pre študentov a absolventov prihlásiť svoju bakalársku alebo magisterskú prácu do Medzinárodnej prehliadky absolventských prác, ktorá zahrňuje široké spektrum grafického dizajnu a priemyselného dizajnu, vrátane návrhov textilu, odevu, skla, keramiky či šperku, s výnimkou jedinečných umeleckých diel. Počet diel vybraných pre publikovanie a výstavu určí hodnotiaca komicia, zložená zo zástupcov všetkých organizátorov. Do prehliadky môžu byť prihlásené len absolventské práce, ktoré boli obhájené na školách a v krajinách vyšehradskej štvorky alebo občanmi Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska na zahraničných školách a to v termíne od 1. decembra 2010 do 30. novembra 2011.

Projekty musia byť prihlásené do 30. novembra 2011 !!!