Jozef Dóka ml., Lautrec z Trnavy

Jozef Dóka ml., Lautrec z Trnavy

Trvanie: 26. november 2015 - 7. február 2016
Vernisáž: 25. november 2015 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava plagátov Jozefa Dóku mladšieho sa koná ako posledné zo sprievodných podujatí tohtoročného Trienále plagátu Trnava. Výstavu organizuje Slovenské centrum dizajnu, ktoré je dlhoročným partnerom trienále, v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Kurátor výstavy Ľubomír Longauer prezentuje výber Dókových plagátov klasického formátu  a veľkoformátových digitálnych tlačí, ktoré sú zväčšeninami Dókových kresieb, kaligrafií a návrhov plagátov. Diela sú zo zbierok Slovenského múzea dizajnu.

Jozef Dóka mladší (1948 – 2011) bol iniciátorom a spoluzakladateľom Trienále plagátu Trnava, ktoré
sa stalo jeho životným úspechom a vďaka nemu sa na Slovensku pravidelne prezentujú najväčšie svetové osobnosti umenia plagátu. Kurátor výstavy píše o tvorbe Jozefa Dóku ml.: „V ranom detstve ochorel na obrnu, v dôsledku čoho bol celoživotne ťažko postihnutý. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trnave (1969) študoval v rokoch 1970 – 1976 na VŠVU v Bratislave u prof. Jozefa Chovana. V roku 1979 sa zúčastnil generačnej výstavy Plagát a grafický design v Galérii mladých v Bratislave, kde sa etabloval ako výrazný plagátový tvorca. V roku 1980 sa zúčastnil Medzinárodného bienále plagátu vo Varšave a získal čestné uznanie
v tematickej súťaži, čím sa uviedol na medzinárodnej plagátovej scéne. Zúčastňoval sa veľkých svetových prehliadok plagátovej tvorby pokiaľ mu to dovoľovalo zdravie až do konca života. Vystavoval na Bienále užitej grafiky v Brne, kde bol v rokoch 1982 a 1986 ocenený. Ďalej vystavoval na Medzinárodnom bienále plagátu v Lahti vo Fínsku, Medzinárodnej výstave plagátu vo Fort Collins, Trienále plagátu v japonskej Toyame. Mal kolekciu plagátov na putovnej výstave Contemporary Czechoslovak Posters, ktorá putovala
po amerických mestách Raleigh, New York, Champaign – Urbana, Rochester, Chicago, Kansas City, Sarasota a Philadelphia. Jeho plagáty boli vystavené aj v ďalších reprezentačných výberoch domácich, ale
i zahraničných kurátorov v Zürichu (Švajčiarsko), vo Fort Collins v americkom Colorade, Karlsruhe, Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v Krakove (Poľsko), Dortmunde (Nemecko), v Piešťanoch, Budapešti, Viedni, Rzeszowe (Poľsko), v dánskych mestách Odense, Aarhus a Kolding, atď.

V roku 1976 vytvoril značku Galérie Jána Koniarka a odvtedy s ňou spolupracoval. Koncom sedemdesiatych rokov začal spolupracovať aj s trnavským divadlom. Zvíťazil v súťažiach na značku Slovenskej pošty (1993), Slovenskej komory architektov (1993) a Slovenskej filharmónie (1995).
V roku 1982 predložil vedeniu Galérii Jána Koniarka vypracovaný štatút periodicky opakujúcej sa medzinárodnej súťažnej prehliadky svetovej plagátovej tvorby. Keďže súdruhovia nápad mierne pozmenili
a navrhli prehliadku politického plagátu socialistických krajín, Dóka ďalej v aktivite nepokračoval. V roku 1990 sa k tejto myšlienke vrátil a s Dušanom Junekom inicioval medzinárodnú výstavu Trienále plagátu Trnava. V roku 1991 sa stal predsedom Organizačného komitétu Trienále plagátu Trnava. Bol členom medzinárodnej poroty 1. Trienále plagátu Trnava. Vytvoril značku Trienále plagátu Trnava a vizuálny štýl jeho prvého národného ročníka.
V roku 1997 v denníku SME predložil so spoluautorkou Ing. arch. Zuzanou Nádaskou architektonickú ideu Nová trnavská veža zo skla – futuristická vízia 2001. Od roku 1999 sa stal čestným predsedom organizačného výboru Trienále plagátu Trnava, ktorým bol až do smrti.“

Trienále plagátu Trnava je medzinárodná súťaž a výberová výstava aktuálneho svetového plagátu usporadúvaná od roku 1991 každé tri roky. Ide o najväčšie podujatie tohto druhu na Slovensku a jedno
z najvýznamnejších na svete. Za posledných 21 rokov sa z lokálnej akcie vyvinula na prestížnu medzinárodnú súťaž. Vďaka záštite a podpore Ico-D a dodržiavaniu jej pravidiel sa TPT zaradilo medzi podobné udalosti plagátu v Brne, Chicagu, Lahti a Mexiku.
Od r. 1994 sa uskutočňuje pod záštitou Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADa,
s udeľovaním prestížnej Grand Prix.  Súčasťou TPT je rad sprievodných podujatí a aktivít, menších výstav, prednášok a workshopov usporiadaných v rovnakom čase aj v iných mestách na Slovensku. TPT využíva dvadsaťročné renomé podujatia hlásiaceho sa k tradičným hodnotám a súčasne prináša inovácie odrážajúce neustále meniaci sa charakter grafického dizajnu.

Kurátor výstavy: Ľubomír Longauer
Kurátor TPT 2015: Róbert Paršo
Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Slovenské múzeum dizajnu, Galéria dizajnu Satelit
Spoluorganizátori: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnavský samosprávny kraj
Hlavný mediálny partner: Designum
Mediálni partneri:  kamdomesta.sk, Rádio FM, Designby, bratislavaguide.com, Obchodná ulica

Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk